Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2015

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 19.6.2015 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Viron keskuspankin täydentävät velkapaperiostot

EKP:n neuvosto päätti 2.6.2015, että Viron keskuspankki saa julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa ostaa myös valtionyhtiö Elering AS:n liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, sillä virolaisten velkapapereiden ostokiintiötä ei pystytä kokonaan täyttämään valtion tai valtiosidonnaisten laitosten velkapapereilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2014

EKP:n neuvosto tutustui 28.5.2015 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2014. Sen mukaan TARGET2 edistää jatkuvasti euroalueen rahamarkkinoiden yhtenäisyyttä, joka mahdollistaa yhteisen rahapolitiikan tehokkaan harjoittamisen ja myös edistää euroalueen rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja viime kädessä rahoitusvakautta. Vuosikertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 1.6.2015.

T2S-tilannekatsaus – kesäkuu 2015

EKP:n neuvosto tutustui 17.6.2015 tilannekatsaukseen TARGET2-Securities-hankkeen valmisteluista. T2S-järjestelmän käyttöön siirrytään vaiheittain 22.6.2015 alkaen. Lisäksi EKP:n neuvosto antoi tukensa ratkaisulle, jonka mukaan Italian arvopaperimarkkinoilla T2S-järjestelmän käyttöön siirrytään 31.8.2015.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitosten taseissa olevien avoimien saamispositioiden sääntelystä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 21.5.2015 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2015/15.

EKP:n lausunto pankkien omaisuudenhoitoyhtiötä koskevien säännösten muuttamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 28.5.2015 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/16.

EKP:n lausunto elvytystä ja kriisinratkaisua sekä talletussuojarahastoa koskevista säännöksistä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 28.5.2015 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/17.

EKP:n lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 1.6.2015 Euroopan komission pyynnöstä lausunnon CON/2015/18.

EKP:n lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 10.6.2015 taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2015/19.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.6.2015 julkaistavaksi neljännentoista euron kansainvälistä asemaa koskevan vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan, miten euroalueen ulkopuolella olevat käyttivät euroa vuonna 2014. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 8.7.2015.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimiston päivitetty hankintasuunnitelma vuodelle 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.5.2015 eurojärjestelmän hankintatoimiston päivitetyn hankintasuunnitelman vuodelle 2015.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 10.6.2015 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/23). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Payment systems

Corporate Governance

Yhteyshenkilöt