Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2015

EMBARGO

EMBARGO până la data de 19 iunie 2015, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Achiziții de substituție efectuate de Eesti Pank

La data de 2 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis că, având în vedere volumul insuficient de obligațiuni emise de administrațiile centrale și de agenții, necesare pentru acoperirea cotei Estoniei din alocarea de referință prevăzută în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public, Eesti Pank ar putea recurge la achiziții de substituție prin cumpărarea de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de societatea nefinanciară publică Elering AS.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Raportul anual 2014 privind TARGET

La data de 28 mai 2015, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2014 privind TARGET, potrivit căruia sistemul TARGET2 prezintă în continuare o importanță deosebită pentru promovarea unei piețe monetare integrate a zonei euro – o premisă pentru conduita eficace a politicii monetare unice – și contribuie la integrarea piețelor financiare din zona euro și, în ultimă instanță, la stabilitatea financiară. Raportul, însoțit de un comunicat de presă, a fost publicat pe website-ul BCE la data de 1 iunie 2015.

Raport privind situația T2S - iunie 2015

La data de 17 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a luat notă de stadiul preparativelor pentru proiectul TARGET2-Securities în vederea lansării primului val de migrare la 22 iunie 2015. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a aprobat soluția de migrare identificată pentru piața italiană, potrivit căreia activitățile de decontare vor începe la data de 31 august 2015.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit în Ungaria

La data de 21 mai 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/15, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia

La data de 28 mai 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/16, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare din Polonia

La data de 28 mai 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/17, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum

La data de 1 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/18, la solicitarea Comisiei Europene.

Avizul BCE cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții în Spania

La data de 10 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/19, la solicitarea secretarului de stat pentru economie și sprijin în afaceri din Spania.

Cooperarea la nivel internațional și european

Cel de-al 14-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 17 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al 14-lea studiu anual privind rolul internațional al euro, care analizează evoluția utilizării euro de către nerezidenții zonei euro pe parcursul anului 2014. Raportul, însoțit de un comunicat de presă, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 8 iulie 2015.

Guvernanța corporativă

Planul actualizat de achiziții al Biroului de Coordonare a Achizițiilor Eurosistemului pentru anul 2015

La data de 21 mai 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat planul actualizat de achiziții al Biroului de Coordonare a Achizițiilor Eurosistemului pentru anul 2015.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

La data de 10 iunie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2015/23 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Payment systems

Corporate Governance

Contacte media