Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2015

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 19. juni 2015 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Erstatningsopkøb foretaget af Eesti Pank

Den 2. juni 2015 besluttede Styrelsesrådet grundet manglen på statsobligationer og obligationer udstedt af agencies til at opfylde det benchmark, som Estland er tildelt under PSPP, at Eesti Pank kan foretage erstatningsopkøb gennem erhvervelsen af omsættelige gældsinstrumenter udstedt af det estiske ikke-finansielle offentlige selskab Elering AS.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Targets årsberetning for 2014

Den 28. maj 2015 tog Styrelsesrådet Targets årsberetning for 2014 til efterretning. Det fremgår af beretningen, at Target2 fortsat er et vigtigt skridt hen imod et integreret pengemarked i euroområdet, som er en forudsætning for en effektiv gennemførelse af den fælles pengepolitik og bidrager til integrationen af euroområdets kapitalmarkeder og i sidste instans til finansiel stabilitet. Rapporten er sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 1. juni 2015.

T2S status report – June 2015

Den 17. juni 2015 tog Styrelsesrådet en status over forberedelserne af Target2-Securities-projektet til efterretning, for så vidt angår datoen for idriftsættelse af den første migreringsbølge 22. juni 2015. Styrelsesrådet godkendte endvidere den anvendte fremgangsmåde i forbindelse med migreringen til det italienske marked, som indebærer, at afviklingsaktiviteterne begynder 31. august 2015.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om regulering af åbne positioner i aktiver på balancen for kreditinstitutter i Ungarn

Den 21. maj 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/15 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company)

Den 28. maj 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/16 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder i Polen

Den 28. maj 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/17 på anmodning af det polske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks

Den 1. juni 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/18 på anmodning af Europa-Kommissionen.

ECB's udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Spanien

Den 10. juni 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/19 på anmodning af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 14. årlige gennemgang af euroens internationale rolle

Den 17. juni 2015 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den 14. årlige gennemgang af euroens internationale rolle, som indeholder en undersøgelse af, hvordan residenter uden for euroområdets anvendelse af euroen har udviklet sig i 2014. Rapporten bliver sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 8. juli 2015.

Corporate Governance

EPCO's opdaterede indkøbsplan for 2015

Den 21. maj 2015 godkendte Styrelsesrådet EPCO's, Eurosystemets kontor til koordinering af indkøbs , opdaterede indkøbsplan for 2015.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banka Slovenije

Den 10. juni 2015 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (ECB/2015/23). Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Payment systems

Corporate Governance

Medie- og pressehenvendelser