Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2015. június

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2015. június 19., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Az Eesti Pank helyettesítő vásárlása

A Kormányzótanács 2015. június 2-án úgy határozott, hogy az állami szektor eszközeinek másodpiacon történő megvásárlására vonatkozó program (PSPP) keretében az észt referenciaallokáció kielégítéséhez szükséges államkötvények és kormányzati intézmények által kibocsátott kötvények hiánya miatt az Eesti Panknak lehetőséget ad arra, hogy helyettesítő vásárlás keretében megvásárolja az Elering AS nem pénzügyi vállalat által kibocsátott forgalomképes adósságinstrumentumokat.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2014-es Éves jelentés

A Kormányzótanács 2015. május 28-án foglalkozott a TARGET-rendszer 2014. évi Éves jelentésével. A jelentés megállapítja, hogy a TARGET2 továbbra is meghatározó szerepet tölt be az egységesített euroövezeti pénzpiac fejlődésében, ami amellett, hogy előfeltétele az egységes monetáris politika eredményességének, az euro-pénzügyi piacok integrációjához, és végső soron a pénzügyi stabilitáshoz is hozzájárul. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2015. június 1-jén tették közzé az EKB weboldalán.

T2S státuszjelentés – 2015. június

A Kormányzótanács 2015. június 17-én tudomásul vette a TARGET2-es értékpapírprojekt előkészítésének aktuális státuszát, figyelembe véve az első migrációs hullám éles működésének megkezdésére vonatkozó 2015. június 22-i határidőt. A testület emellett támogatja az olasz piac számára kialakított migrációs módszertant, amelynek értelmében az elszámolási tevékenységet 2015. augusztus 31-én kezdik meg.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a magyar hitelintézetek mérlegeiben nyilvántartott nyitott eszközpozíciók szabályozásáról.

2015. május 21-én a Kormányzótanács a Magyar Nemzeti Bank kérésére elfogadta a CON/2015/15 véleményt.

Az EKB véleménye a szlovén Banki Eszközkezelő Vállalat működését szabályozó jogi keret módosításáról

2015. május 28-án a Kormányzótanács a szlovén pénzügyminisztérium kérésére elfogadta a CON/2015/16 véleményt.

Az EKB véleménye a lengyel pénzügyi piacokon alkalmazandó betétbiztosítási program és szanálási folyamat jogi keretrendszeréről

A Kormányzótanács 2015. május 28-án a lengyel pénzügyminisztérium kérésére elfogadta a CON/2015/17 véleményt.

Az EKB véleménye az 1708/2005/EK rendeletet módosító bizottsági rendeletre vonatkozó javaslatról, mely a Tanács 2494/95/EK rendelete megvalósításának részletes szabályait fekteti le a harmonizált fogyasztóiár-index közös index referencia-időszaka tekintetében.

2015. június 1-én a Kormányzótanács az Európai Bizottság kérésére elfogadta a CON/2015/18 véleményt.

Az EKB véleménye a spanyolországi hitelintézetek és befektetési vállalkozások fellendítéséről és szanálásáról

2015. június 10-én a Kormányzótanács a spanyol gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkár kérésére elfogadta a CON/2015/19 véleményt.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 14. évi áttekintése

2015. június 17-én a Kormányzótanács engedélyezte az euro nemzetközi szerepéről szóló 14. éves áttekintés közzétételét, amely azt vizsgálja, hogyan alakult 2014 folyamán az euro használata az euroövezeten kívüli rezidensek körében. A jelentést és a hozzá kapcsolódó sajtóközleményt 2015. július 8-án teszik közzé az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2015. évre szóló aktualizált beszerzési terve

A Kormányzótanács 2015. május 21-én elfogadta az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának 2015. évre vonatkozó aktualizált beszerzési tervét.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2015. június 10-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2015/23 ajánlást a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlást közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Payment systems

Corporate Governance

Médiakapcsolatok