Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)


Travanj 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 17. travnja 2014.

Platni sustavi i tržišna infrastruktura

Izvješće o kartičnim plaćanjima u Europi s obnovljenim usmjerenjem na SEPA-u za kartice („Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards”)

Upravno je vijeće 4. travnja 2014. odobrilo izvješće Odbora za platne sustave i sustave namire o kartičnim plaćanjima u Europi i njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Izvješće sadržava sveobuhvatan pregled statusa kartičnih plaćanja u Europi i uskoro će, zajedno s priopćenjem za javnost, biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o pravilima o sukobu interesa za visoke dužnosnike središnje banke Banco de España

Upravno je vijeće 20. ožujka 2014. na zahtjev središnje banke Banco de España donijelo mišljenje CON/2014/22.

Mišljenje ESB-a o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom u Austriji

Upravno je vijeće 27. ožujka 2014. na zahtjev središnje banke Oesterreichische Nationalbank donijelo mišljenje CON/2014/23.

Mišljenje ESB‑a o upravljanju krizom u Litvi

Upravno je vijeće 2. travnja 2014. na zahtjev ureda litavske vlade donijelo mišljenje CON/2014/24.

Mišljenje ESB-a o neovisnosti Banke Slovenije

Upravno je vijeće 11. travnja 2014. na zahtjev predsjednika slovenskog parlamenta donijelo mišljenje CON/2014/25.

Mišljenje ESB-a o operacijama koje se odnose na državne vrijednosne papire u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 14. travnja 2014. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2014/26.

Statistika

Odluka ESB-a i Preporuka ESB-a o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka

Upravno je vijeće 24. veljače 2014. donijelo Odluku ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka i Preporuku ESB/2014/7 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka. Ovi pravni akti odnose se na pripremne mjere potrebne za utvrđivanje, u fazama, dugoročnog okvira za prikupljanje granularnih podataka o kreditima – tj. podataka o kreditnoj izloženosti kreditnih institucija ili drugih financijskih institucija koje odobravaju kredite prema zajmoprimcima, i to pojedinačno za svakog zajmoprimca ili pojedinačno za svaki kredit – na temelju usklađenih statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a. Ti su pravni akti objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljeni u Službenom listu Europske unije.

Izvješća o kvaliteti statističkih podataka za 2013.

Upravno je vijeće 20. ožujka 2014. odobrilo godišnju ocjenu dostupnosti i kvalitete različitih vrsta statističkih podataka koje Eurosustav prikuplja na temelju jednoga pravnog akta ESB-a. Upravno je vijeće također odobrilo objavu izvješća o kvaliteti za 2013. u vezi sa statistikom platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za europodručje te tromjesečnim financijskim izvještajima za europodručje. Izvješća, koja su sastavljena u skladu s ESB-ovim okvirom za kvalitetu statističkih podataka, uskoro će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

Upravno je vijeće 21. ožujka 2014. donijelo Preporuku ESB/2014/13 Vijeću Europske unije o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke. Preporuka je odgovor na potrebu korištenja statističkih podataka za obavljanje nadzornih zadaća ESB-a. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preporuka ESB-a o zajedničkim pravilima i minimalnim standardima zaštite tajnosti statističkih podataka koje prikuplja Europska središnja banka uz pomoć nacionalnih središnjih banaka

Upravno je vijeće 27. ožujka 2014. donijelo Preporuku ESB/2014/14 o zajedničkim pravilima i minimalnim standardima zaštite tajnosti statističkih podataka koje prikuplja Europska središnja banka uz pomoć nacionalnih središnjih banaka. Preporuka je odgovor na veću potrebu razmjene povjerljivih statističkih podataka unutar cijeloga Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). Odluka je objavljena na mrežnoj stranici ESB-a i bit će objavljena u Službenom listu Europske unije.

Smjernica ESB-a o monetarnoj i financijskoj statistici (preinačeno)

Upravno je vijeće 4. travnja 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici, kojom se ukida Smjernica ESB/2007/9. Svrha je ovoga pravnog akta usklađenje izvještajnog okvira s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, kao i s povezanim statističkim uredbama ESB-a, koje su izmijenjene u posljednje vrijeme. Smjernica će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Upravljanje ESB-om

Predsjednica Odbora za pravna pitanja

Upravno je vijeće 16. travnja 2014. imenovalo direktoricu glavne uprave ESB-a Pravni poslovi, gđu Chiaru Zilioli, za predsjednicu Odbora za pravna pitanja, pri čemu imenovanje stupa odmah na snagu i ostaje na snazi do 31. prosinca 2016.

Izmjene okvira ESB-a o sankcijama

Upravno je vijeće 16. travnja 2014. donijelo Preporuku ESB/2014/19 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2532/98 o ovlastima za izricanje sankcija i Uredbu ESB/2014/18 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/99 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija. Svrha je izmjena prilagodba okvira ESB-a o sankcijama s obzirom na uspostavljanje jedinstvenoga nadzornog mehanizma. Preporukom se želi postići usklađenje postupovnih pravila iz Uredbe 2532/98 i onih utvrđenih Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013, posebno u vezi s gornjim granicama kazni i periodičnih penala, postupkom odlučivanja o izricanju sankcija i rokovima zastare. Izmjenama Uredbe (EZ) br. 2157/99 o ovlastima ESB-a za izricanje sankcija (ESB/1999/4) objašnjeno je da se ovaj okvir ne primjenjuje na sankcije koje ESB izrekne u okviru obavljanja svojih nadzornih zadaća, što je obuhvaćeno Okvirnom uredbom o SSM-u. Ti pravni akti bit će objavljeni u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka

Okvirna uredba ESB-a o SSM-u

Upravno je vijeće 16. travnja 2014. donijelo Uredbu ESB/2014/17 o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u), u kojoj se navode praktična rješenja za organizaciju suradnje u okviru SSM-a. Uredba, zajedno s izjavom o povratnim informacijama u kojoj su ukratko prikazane primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja, bit će 25. travnja 2014. objavljena na mrežnim stranicama ESB-a, a potom i u Službenom listu Europske unije.

Odluka ESB-a o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja

Upravno je vijeće 14. travnja 2014. donijelo Odluku ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja Administrativni odbor za preispitivanja obavljat će interno administrativno preispitivanje odluka koje je ESB donio na temelju ovlasti dodijeljenih Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 na zahtjev osoba kojima su te odluke upućene ili na koje se one izravno i osobno odnose. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB-a, a potom i u Službenom listu Europske unije.

Kontaktni podatci za medije