Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2014. április

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. április 17., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A „Kártyás fizetés Európában – a SEPA kártyaműveletek újra a figyelem középpontjában” című jelentés

2014. április 4-én a Kormányzótanács jóváhagyta az európai kártyás fizetésekről szóló, a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága által készített jelentést, továbbá felhatalmazást adott közzétételére az EKB weboldalán. Az európai kártyás fizetésekről átfogó áttekintést adó jelentés és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény rövidesen megjelenik az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Banco de España vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról

2014. március 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/22 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankcsoportok hitel- és országkockázati értékeléséről Ausztriában

A Kormányzótanács 2014. március 27-én elfogadta a CON/2014/23 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a litvániai válságkezelésről

2014. április 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/24 véleményt, amelyet a litván kancellária felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banka Slovenije függetlenségéről

2014. április 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/25 véleményt, amelyet a szlovén parlament elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a romániai kormányzati értékpapírokhoz kapcsolódó műveletekről

2014. április 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/26 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Az EKB határozata a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről

2014. február 24-én a Kormányzótanács elfogadta a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozatot, valamint a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/7 ajánlást. A két jogszabály azokkal az előkészítő intézkedésekkel foglalkozik, amelyek a részletes (granuláris, vagyis a hitelintézeteknek vagy egyéb hitelezési tevékenységet folytató pénzügyi intézményeknek a hitelfelvevőkkel szembeni nyitott pozícióit érintő, hitelfelvevő, illetve hitel szerinti bontásban közölt) hitelezési adatok gyűjtéséhez kapcsolódó, hosszú távú keretrendszer fokozatos kialakításhoz szükségesek. A két jogszabály hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már megtekinthető.

2013. évi jelentések a statisztikák minőségéről

A Kormányzótanács 2014. március 20-án jóváhagyta az eurorendszer által összeállított, EKB-jogszabályon alapuló különféle statisztikák elérhetőségére és minőségére vonatkozó éves értékelést. A testület egyszersmind felhatalmazást adott az euroövezeti fizetési mérleggel és a nemzetközi befektetési pozíciókkal kapcsolatos 2013. évi statisztikáknak, valamint az euroövezet negyedéves pénzügyi számlaadatainak publikálására. Az EKB statisztikai minőségi keretrendszere alapján készült jelentés hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Az EKB ajánlása az általa végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre

2014. március 21-én a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosítására vonatkozó tanácsi rendelet iránti, az Európai Unió Tanács számára szóló EKB/2014/13 ajánlást. Az ajánlás arról gondoskodik, hogy az EKB statisztikai információk igénybe vételével elláthassa felügyeleti funkcióit. A jogi dokumentum az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az EKB ajánlása az Európai Központi Bank által a tagállamok központi bankjai segítségével összegyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályokról és minimumkövetelményekről

2014. március 27-én a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank által a tagállamok központi bankjai segítségével összegyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályokról és minimumkövetelményekről szóló EKB/2014/4 ajánlást. Az ajánlás hátterében az áll, hogy a Központi Bankok Európai Rendszerén belül egyre nagyobb szükség van a bizalmas statisztikai információcserére. A jogi dokumentum hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már olvasható.

Az EKB iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról (átdolgozás)

2014. április 4-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/15 iránymutatást a monetáris és pénzügyi statisztikákról, amely hatályon kívül helyezi az EKB/2007/9 iránymutatást. A jogszabály célja összhangba hozni a beszámolási keretrendszert az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU rendeletével. Az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

A Jogi Bizottság elnöke

2014. április 16-án a Kormányzótanács azonnali hatállyal, 2016. december 31-ig Chiara Ziliolit, az EKB Jogi Főigazgatóságának vezetőjét nevezte ki a Jogi Bizottság elnökének.

Az EKB szankcionálási keretrendszerének módosítása

2014. április 16-án a Kormányzótanács elfogadta a szankciók kirovására vonatkozó hatáskörökről szóló 2532/98/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló EKB/2014/19 ajánlást, valamint a szankciók kirovására vonatkozó hatáskörökről szóló 2157/99/EK rendelet módosítására irányuló EKB/2014/18 rendeletet. A jogszabály-módosítások célja az EKB szankcionálási keretrendszerének módosítása az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) létrehozásának fényében. Az ajánlás a 2532/98/EK rendeletben és az 1024/2013/EU tanácsi rendeletben foglalt eljárási szabályokat célozza, különös tekintettel a pénzbírság és a kényszerítő bírság felső összeghatárára, a szankciók kirovásának döntéshozatali eljárására, valamint az elévülési időre. Az EKB-nak a szankciók kirovására vonatkozó hatásköreiről szóló, 2157/99/EK rendeletet (EKB/1999/4) érintő módosítások pedig egyértelművé teszik, hogy a keretrendszer nem vonatkozik az EKB által felügyeleti feladatkörei ellátása során kirótt azon szankciókra, amelyekről az SSM-keretrendelet rendelkezik. A két jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán kerül közzétételre.

Bankfelügyelet

Az EKB keretrendelete az SSM-ről

2014. április 16-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/17 rendeletet, amely az egységes felügyeleti mechanizmuson belül lefekteti az együttműködés kereteit az EKB, az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok között (SSM-keretrendelet), kifejtve az SSM-en belüli együttműködés megvalósításának gyakorlati részleteit. A rendelet a nyilvános konzultációs eljárás keretében tett megjegyzések összefoglalójával együtt 2014. április 25-én jelenik meg az EKB weboldalán, majd a későbbiekben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is publikálásra kerül.

Az EKB határozata a felülvizsgálati testület és annak eljárási szabályzata létrehozásáról

2014. április 14-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/16 határozatot a felülvizsgálati testület létrehozásáról, és eljárási szabályzatának kidolgozásáról. A felülvizsgálati testület végzi az 1024/2013/EU tanácsi rendelet által az EKB-ra ruházott feladatok ellátásához kapcsolódó határozatok belső felülvizsgálatát, amelyet a határozat bármely címzettje (legyen akár természetes, akár jogi személy) kérvényezhet, illetve mindaz, akit közvetlenül és egyénileg érint. A határozat az EKB weboldalán jelenik meg, majd a későbbiekben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is publikálásra kerül.

Médiakapcsolatok