Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Ožujak 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 21. ožujka 2014.

Monetarna politika

Odluka ESB-a o zabrani monetarnog financiranja i Smjernica ESB-a o operacijama za upravljanje domaćom imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka

Upravno je vijeće 20. veljače 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/9 o operacijama za upravljanje domaćom imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka i Odluku ESB/2014/8 o zabrani monetarnog financiranja i remuneraciji državnih depozita od strane nacionalnih središnjih banaka. Ti pravni akti, kojima se izmijenjeni postojeći pravni akti, pravna su osnova za uspostavu gornje granice stope remuneracije na oročene i prekonoćne državne depozite kod nacionalnih središnjih banaka ESSB-a, kao i za ex post praćenje postupaju li nacionalne središnje banke u skladu sa zabranom monetarnog financiranja. Ti će akti biti objavljeni u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB-a za 2013.

Upravno je vijeće 5. ožujka 2014. donijelo Godišnje izvješće ESB-a za 2013., koje će biti predstavljeno Europskom parlamentu i objavljeno 7. travnja 2014. na mrežnim stranicama ESB-a na 22 službena jezika Europske unije.

Tržišne operacije

Izmjene pravnih akata u svrhu provedbe kreditnih operacija Eurosustava

Upravno je vijeće 12. ožujka 2014. donijelo (a) Smjernicu ESB/2014/10 o izmjeni Smjernice ESB/2011/14 o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava, (b) Odluku ESB/2014/11 o izmjeni Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i (c) Smjernicu ESB/2014/12 o izmjeni Smjernice ESB/2013/4 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9. Tim novim pravnim aktima u pravnom okviru Eurosustava provode se odluke Upravnog vijeća o monetarnoj politici iz 2013. u vezi s (a) obrascem za podatke na razini pojedinačnog kredita za vrijednosne papire osigurane potraživanjima s osnova poslovanja s kreditnim karticama, (b) razjašnjenjem pravila za dodjelu rejtinga vrijednosnim papirima osiguranima imovinom i (c) povezivanjem kreditnih rejtinga sa stupnjevima kreditne kvalitete usklađene ljestvice kreditnih rejtinga Eurosustava u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava. Osim toga, uključuju ukidanje obveze repatrijacije i uvođenje prekograničnih usluga trostranog upravljanja kolateralom. Osim toga, Smjernica ESB/2014/12 odraz je izlaska Irske iz programa Europske unije i Međunarodnoga monetarnog fonda u prosincu 2013. Sva tri pravna akta dostupna su na mrežnoj stranici ESB-a i, ako ne bude drukčije određeno, primjenjivat će se od 1. travnja 2014.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Ishod javnog savjetovanja o preporukama u vezi sa sigurnošću usluga pristupa računima za plaćanje

Upravno je vijeće 13. ožujka 2014. odobrilo objavljivanje bilješke europskog foruma za sigurnost malih plaćanja ( European Forum on the Security of Retail Payments), u kojoj je ukratko prikazan ishod javnog savjetovanja o preporukama za poboljšanje sigurnosti usluga pristupa računima za plaćanje, koje je Eurosustav pokrenuo u siječnju 2013.

Program TARGET2-Securities: izvješće o napretku

Upravno je vijeće 19. ožujka 2014. razmotrilo napredak ostvaren u programu TARGET2-Securities i odobrilo revidirane Korisničke zahtjeve.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o financijskoj integraciji u Europi iz 2014.

Upravno je vijeće 19. ožujka 2014. primilo k znanju da će osmo izdanje izvješća ESB-a o „Financijskoj integraciji u Europi“ biti izdano 28. travnja 2014. prigodom zajedničke konferencije ESB-a i Europske komisije o financijskoj integraciji i stabilnosti u Europi. Ovo izdanje izvješća sadržava prikaz financijske integriranosti europodručja i aktivnosti kojima joj Eurosustav nastoji doprinijeti. Izvješće sadržava i poglavlje o europskoj institucijskoj reformi, koje sadržava opis jedinstvenoga sanacijskog mehanizma, kao i nekoliko odjeljaka o posebnim temama.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o promjenama u upravljanju središnjom bankom Banca d'Italia

Upravno je vijeće 21. veljače 2014. na zahtjev središnje banke Banca d’Italia donijelo mišljenje CON/2014/19.

Mišljenje ESB-a o neusklađenosti dospijeća i valutnih pozicija kreditnih institucija u Mađarskoj

Upravno je vijeće 24. veljače 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo mišljenje CON/2014/15.

Mišljenje ESB-a o nadzoru kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 10. ožujka 2014. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2014/20.

Mišljenje ESB-a o financijskom nadzoru, makrobonitetnom nadzoru i nadzoru platnih sustava u Estoniji

Upravno je vijeće 18. ožujka 2014. na zahtjev estonskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2014/21.

Upravljanje ESB-om

Zaposlenici ESB-a u Nadzornom odboru jedinstvenoga nadzornog mehanizma

Upravno je vijeće 6. ožujka 2014. imenovalo tri predstavnika u Nadzorni odbor jedinstvenoga nadzornog mehanizma: gđu Sirkku Hämäläinen, bivšu članicu Izvršnog odbora ESB-a, gđu Julie Dickson, trenutačno glavnu nadzornicu financijskih institucija u kanadskom Uredu glavnog nadzornika financijskih institucija, i g. Ignazija Angelonija, trenutačno direktora Glavne uprave za makrobonitetnu politiku i financijsku stabilnost. Priopćenje za javnost s tim u vezi objavljeno je sljedećeg dana na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije