Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 21. marca 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Denarna politika

Sklep ECB o prepovedi denarnega financiranja in Smernica ECB o operacijah upravljanja z domačimi sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank

Svet ECB je 20. februarja 2014 sprejel Smernico ECB/2014/9 o operacijah upravljanja z domačimi sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank ter Sklep ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank. Ta dva pravna akta, ki spreminjata prejšnje pravne akte, dajeta pravno podlago za vzpostavitev zgornje meje pri obrestnih merah za vezane vloge države in vloge države čez noč pri nacionalnih centralnih bankah ESCB ter za naknadno spremljanje spoštovanja prepovedi denarnega financiranja s strani nacionalnih centralnih bank. Akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in sta na voljo na spletni strani ECB.

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2013

Svet ECB je 5. marca 2014 sprejel Letno poročilo ECB 2013, ki bo predstavljeno Evropskemu parlamentu in 7. aprila 2014 v 22 uradnih jezikih EU objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Spremembe in dopolnitve pravnih aktov za namene izvajanja kreditnih operacij Eurosistema

Svet ECB je 12. marca 2014 sprejel (a) Smernico ECB/2014/10 o spremembi Smernice ECB/2011/14 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema, (b) Sklep ECB/2014/11 o spremembi Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja in (c) Smernico ECB/2014/12 o spremembi Smernice ECB/2013/4 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9. S temi novimi pravnimi akti v pravnem okviru Eurosistema se izvajajo sklepi o denarni politiki, ki jih je Svet ECB sprejel leta 2013 v zvezi z (a) predlogo za podatke po posameznih posojilih za listinjene vrednostne papirje, ki imajo v kritnem skladu terjatve iz poslovanja s kreditnimi karticami, (b) pojasnilom o pravilih za določanje bonitetne ocene listinjenih vrednostnih papirjev in (c) vzporejanje bonitetnih ocen s stopnjami kreditne kakovosti na harmonizirani lestvici bonitetnih ocen Eurosistema v bonitetnem okviru Eurosistema. Vključena je tudi odprava obvezne repatriacije in uvedba storitev čezmejnega tristranskega upravljanja zavarovanja. Poleg tega je v smernici ECB/2014/12 upoštevan izstop Irske iz programa EU/MDS v decembru 2013. Vsi trije pravni akti so objavljeni na spletni strani ECB in bodo, če ni drugače določeno, začeli veljati 1. aprila 2014.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Rezultat javnega posvetovanja o priporočilih za varnost storitev dostopa do plačilnih računov

Svet ECB je 13. marca 2014 odobril objavo sporočila, ki ga je pripravil Evropski forum o varnosti plačil malih vrednosti (European Forum on the Security of Retail Payments) in v katerem povzema rezultate javne razprave o priporočilih za izboljšanje varnosti storitev dostopa do plačilnih računov, ki jo je Eurosistem odprl januarja 2013.

TARGET2-Securities: poročilo o napredku

Svet ECB je 19. marca 2014 obravnaval dosedanji potek programa TARGET2-Securities in odobril revidiran dokument z zahtevami uporabnikov.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi 2014

Svet ECB se je 19. marca 2014 seznanil z osmo izdajo poročila ECB o finančni integraciji v Evropi (Financial Integration in Europe), ki bo objavljeno 28. aprila 2014 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije o finančni integraciji in stabilnosti v Evropi. Tokratno poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema za njeno nadaljnje izboljšanje. Vsebuje tudi poglavje o reformi evropskih institucij, opis enotnega mehanizma za reševanje in več drugih posebnih tem.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah v upravljanju centralne banke Banca d’Italia

Svet ECB je 21. februarja 2014 mnenje CON/2014/19 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d'Italia.

Mnenje ECB o neujemanju zapadlosti in deviznih pozicij kreditnih institucij na Madžarskem

Svet ECB je 24. februarja 2014 mnenje CON/2014/15 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o pregledu nad kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v eurih v Romuniji

Svet ECB je 10. marca 2014 mnenje CON/2014/20 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov v Estoniji

Svet ECB je 18. marca 2014 mnenje CON/2014/21 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Člani ECB v Nadzornem odboru enotnega mehanizma nadzora

Svet ECB je 6. marca 2014 imenoval tri predstavnike v Nadzorni odbor enotnega mehanizma nadzora: nekdanjo članico Izvršilnega odbora ECB Sirkko Hämäläinen, glavno zavarovalno nadzornico finančnih institucij v kanadskem uradu glavnega zavarovalnega nadzornika finančnih institucij (Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions) Julie Dickson in vodjo generalnega direktorata ECB Makrobonitetna politika in finančna stabilnost Ignazia Angelonija. Sporočilo za javnost je bilo dan zatem objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije