Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. kovo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. kovo 21 d., 15.00 val. (CET)

Pinigų politika

ECB sprendimas dėl piniginio finansavimo draudimo ir ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų

2014 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų bei Sprendimą ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir nacionalinių centrinių bankų atlyginimo už vyriausybės indėlius. Šie ankstesnius teisės aktus atnaujinantys teisės aktai yra atlyginimo už vyriausybės terminuotuosius ir vienos nakties indėlius ECBS nacionaliniuose centriniuose bankuose viršutinės ribos nustatymo ir ex post stebėjimo, kaip nacionaliniai centriniai bankai laikosi piniginio finansavimo draudimo, teisinis pagrindas. Šie teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Juos galima rasti ECB interneto svetainėje.

Informacija visuomenei

ECB 2013 metų ataskaita

2014 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2013 metų ataskaitą, kuri bus pristatyta Europos Parlamentui, o 2014 m. balandžio 7 d. paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Teisės aktų pakeitimai, skirti Eurosistemos kredito operacijų įgyvendinimui

2014 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba priėmė a) Gaires ECB/2014/10, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų, b) Sprendimą ECB/2014/11, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir c) Gaires ECB/2014/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9. Šiais naujais Eurosistemos teisinės sistemos teisės aktais įgyvendinami Valdančiosios tarybos 2013 m. priimti pinigų politikos sprendimai, susiję su a) vertybinių popierių, užtikrintų iš kredito kortelių gautinomis sumomis, paskolos lygio duomenų šablonu, b) turtu užtikrintų vertybinių popierių reitingo nustatymo taisyklių patikslinimu ir c) kreditų reitingų derinimu su Eurosistemos suderintos reitingų skalės Eurosistemos kredito vertinimo sistemos kredito kokybės žingsniais. Be to, panaikintas repatrijavimo reikalavimas ir įtrauktas tarpvalstybinių trišalio įkaito valdymo paslaugų įdiegimas. Gairėse ECB/2014/12 taip pat minimas Airijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos ir Tarptautinio valiutos fondo programos 2013 m. gruodžio mėn. Visi trys teisės aktai paskelbti ECB interneto svetainėje ir, jeigu nebus nustatyta kitaip, įsigalios 2014 m. balandžio 1 d.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Viešų konsultacijų dėl rekomendacijų dėl prieigos prie mokėjimo sąskaitų paslaugų saugumo rezultatai

2014 m. kovo 13 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo parengtą pažymą, kurioje apibendrinami viešų konsultacijų dėl rekomendacijų, kaip padidinti prieigos prie mokėjimo sąskaitų paslaugų saugumą, rezultatai. Eurosistemoje šios viešos konsultacijos buvo paskelbtos 2013 m. sausio mėn.

TARGET2-Securities pažangos ataskaita

2014 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba svarstė programos TARGET2-Securities įgyvendinimo pažangą ir patvirtino patikslintą naudotojų reikalavimų dokumento versiją.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB 2014 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“

2014 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba pažymėjo, kad ECB ataskaitos „Finansinė integracija Europoje“ aštuntasis leidimas bus paskelbtas 2014 m. balandžio 28 d. bendros ECB ir Europos Komisijos konferencijos apie finansinę integraciją ir stabilumą Europoje proga. Šiame leidime apžvelgiama euro zonos finansinės integracijos būklė ir Eurosistemos veikla skatinant šią integraciją. Jame taip pat yra skyrius apie Europos institucinę reformą, kuriame aprašytas ir bendras pertvarkymo mechanizmas bei kai kurie ypatumai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia valdymo pakeitimų

2014 m. vasario 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/19 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų užsienio valiutos pozicijų ir terminų neatitikimo

2014 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/15 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros Rumunijoje

2014 m. kovo 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/20 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros Estijoje

2014 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/21 Estijos finansų ministerijos prašymu.

Valdymas

ECB nariai Bendro priežiūros mechanizmo priežiūros valdyboje

2014 m. kovo 6 d. Valdančioji taryba paskyrė šiuos tris atstovus į Bendro priežiūros mechanizmo priežiūros valdybą: buvusią ECB vykdomosios valdybos narę Sirkka Hämäläinen, šiuo metu Kanados finansų įstaigų priežiūros tarnybos finansų įstaigų priežiūros pareigūno pareigas einančią Julie Dickson ir ECB Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinio direktorato vadovą Ignazio Angeloni. Kitą dieną ECB interneto svetainėje apie tai buvo paskelbtas pranešimas spaudai.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai