Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 21 martie 2014, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Politica monetară

Decizia BCE privind interdicţia de finanţare monetară şi Orientarea BCE privind operaţiunile de gestionare a activelor şi pasivelor interne de către băncile centrale naţionale

La data de 20 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/9 privind operaţiunile de gestionare a activelor şi pasivelor interne de către băncile centrale naţionale şi Decizia BCE/2014/8 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiei publice de către băncile centrale naţionale. Aceste acte juridice, care actualizează acte anterioare, furnizează cadrul juridic pentru instituirea unui plafon pentru rata remunerării depozitelor administraţiei publice la termen şi overnight la băncile centrale naţionale (BCN) din SEBC, precum şi pentru monitorizarea ex post a respectării, de către BCN, a interdicţiei de finanţare monetară. Actele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi sunt disponibile pe website-ul BCE.

Comunicare externă

Raportul anual 2013 al BCE

La data de 5 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2013 al BCE, care va fi prezentat Parlamentului European şi pus la dispoziţia publicului pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la data de 7 aprilie 2014.

Operaţiuni de piaţă

Actualizarea actelor juridice în scopul implementării operaţiunilor de credit ale Eurosistemului

La data de 12 martie 2014, Consiliul Guvernatorilor a adoptat: (a) Orientarea BCE 2014/10 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului, (b) Decizia BCE/2014/11 de modificare a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului şi (c) Orientarea BCE/2014/12 de modificare a Orientării BCE/2013/4 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9. Aceste noi acte integrate în cadrul juridic al Eurosistemului pun în aplicare decizii de politică adoptate de Consiliul guvernatorilor în anul 2013 cu privire la: (a) modelul de raportare a informaţiilor la nivel de credit pentru titlurile garantate cu active (TGA) din categoria creanţelor aferente cardurilor de credit, (b) o clarificare a normelor de rating pentru TGA, şi (c) realizarea unei corespondenţe între ratingurile de credit şi nivelurile de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului utilizată în limitele cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor. În plus, sunt incluse eliminarea cerinţei de repatriere a activelor şi introducerea serviciilor tripartite transfrontaliere de administrare a colateralului. De asemenea, Orientarea BCE/2014/12 reflectă ieşirea Irlandei dintr-un program al Uniunii Europene/Fondului Monetar Internaţional în luna decembrie 2013. Toate cele trei acte juridice sunt disponibile pe website-ul BCE şi, în absenţa unor dispoziţii contrare, vor deveni aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2014.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Rezultatele consultării publice privind recomandările referitoare la securitatea serviciilor care permit accesul la conturile de plăţi

La data de 13 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unei note, elaborată de Forumul european privind securitatea plăţilor de mică valoare, care sintetizează rezultatele unei consultări publice lansate de Eurosistem în luna ianuarie 2013 cu privire la recomandările de îmbunătăţire a securităţii serviciilor care permit accesul la conturile de plăţi.

Raportul intermediar privind Programul TARGET2-Securities

La data de 19 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a analizat progresele înregistrate în implementarea programului TARGET2-Securities şi a aprobat un document revizuit privind cerinţele utilizatorilor.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Raportul 2014 al BCE privind integrarea financiară în Europa

La data de 19 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că cea de-a opta ediţie a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa ( Financial integration in Europe) va fi publicată la data de 28 aprilie 2014, cu ocazia conferinţei comune organizate de BCE şi de Comisia Europeană pe tema „Integrarea şi stabilitatea financiară în Europa”. Această ediţie a raportului prezintă situaţia integrării financiare în zona euro şi activităţile Eurosistemului destinate promovării acesteia. Raportul conţine, de asemenea, un capitol privind reforma instituţională europeană, cu o descriere a Mecanismului unic de rezoluţie, precum şi o serie de articole speciale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la schimbări în guvernanţa Banca d’Italia

La data de 21 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/19, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la neconcordanţa scadenţei şi poziţiile deschise în monedă străină ale instituţiilor de credit din Ungaria

La data de 24 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/15, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro în România

La data de 10 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/20, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată în Estonia

La data de 18 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/21, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Estonia.

Guvernanţa corporativă

Membrii BCE în cadrul Consiliului de supraveghere al Mecanismului unic de supraveghere

La data de 6 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a numit trei reprezentanţi în cadrul Consiliului de supraveghere al Mecanismului unic de supraveghere: dna Sirkka Hämäläinen, fostă membră a Comitetului executiv al BCE; dna Julie Dickson, în prezent aflată în fruntea Office of the Superintendent of Financial Institutions din Canada; şi dl Ignazio Angeloni, în prezent director general al Direcţiei generale politică macroprudenţială şi stabilitate financiară din cadrul BCE. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat pe website-ul BCE în ziua următoare.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media