European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (A KAMATDÖNTÉSEN KÍVÜL)

2014. március

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. március 21., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Monetáris politika

Az EKB határozata a monetáris finanszírozás tilalmáról és az EKB iránymutatása a nemzeti eszközök és források nemzeti központi bankok (NKB-k) által történő kezelésének műveleteiről

2014. február 20-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/9 iránymutatást a nemzeti központi bankok hazai eszköz- és kötelezettségkezelési műveleteiről és az EKB/2014/8 határozatot a monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő kamatról. Ezek régebbi jogszabályokat aktualizálva megteremtik a jogi keretét azon kamatláb felső küszöbértékének megállapításához, amelyet a Központi Bankok Európai Rendszerének NKB-inál elhelyezett, rögzített futamidejű és egynapos (O/N) állami betétekre adnak, továbbá azt a jogi keretet, amelyben ex post ellenőrzik, hogy az NKB-k betartják-e a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó előírásokat. A jogszabályokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, és az EKB weboldalán is elérhetők.

Külső kommunikáció

Az EKB 2013-as Éves jelentése

2014. március 5-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2013-as Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2014. április 7-én az EU 22 hivatalos nyelvén közzétesznek az EKB weboldalán.

Piaci Műveletek

Az eurorendszer hitelműveleteinek végrehajtását szolgáló jogszabályok aktualizálása

A Kormányzótanács 2014. március 12-én elfogadta (a) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, az EKB/2011/14 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2014/10 iránymutatást, (b) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat módosításáról szóló EKB/2014/11 határozatot, valamint (c) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2013/4 iránymutatást módosító EKB/2014/12 iránymutatást. Az eurorendszer jogi keretrendszerébe tartozó új jogszabályok a Kormányzótanács által 2013-ban elfogadott, következő elvi-stratégiai határozatok végrehajtásáról rendelkeznek: (a) hitelkártya-követelésekkel fedezett eszközfedezetű értékpapírok (ABS) esetében alkalmazott hitelszintű sablon, (b) az ABS-ek minősítési szabályainak pontosítása, (c) a hitelminősítéseknek az eurorendszer harmonizált minősítési skáláján található hitelminőség-lépésekhez való igazítása. Emellett magában foglalja a repatriálási követelmény megszüntetését és a határon átnyúló, három résztvevős fedezetkezelési szolgáltatások bevezetését. Az EKB/2014/12 iránymutatás ezenkívül az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap írországi programjának 2013. decemberi lezárását tükrözi. Az EKB weboldalán mind a három jogszabály elérhető, és ellenkező értelmű rendelkezés hiányában 2014. április 1-jétől lép érvénybe.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A fizetési számlához való hozzáférési szolgáltatásokról szóló ajánlásokra irányuló nyilvános konzultáció eredménye

A Kormányzótanács 2014. március 13-án jóváhagyta a kis összegű pénzforgalom biztonságának európai fóruma által készített feljegyzést, amely összefoglalja a fizetési számlákhoz való hozzáférési szolgáltatások biztonságának emeléséről szóló, 2013 januárjában az eurorendszer által indított ajánlásokra irányuló nyilvános konzultáció eredményeit

TARGET2-Securities: fázisjelentés

A Kormányzótanács 2014. március 19-én áttekintette, hol tart a TARGET2-Securities (T2S) Program, és elfogadta a felhasználói követelményeket tartalmazó aktualizált dokumentumot.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB 2014. évi beszámolója „Európai pénzügyi integráció” címmel

A Kormányzótanács 2014. március 19-én konstatálta, hogy 2014. április 28-án megjelenik a bank „Európai pénzügyi integráció” című jelentésének nyolcadik kiadása az EKB és az Európai bizottság európai pénzügyi integrációról és stabilitásról szóló közös konferenciája alkalmából. A kiadvány ismerteti, hogy hol tart az euroövezeten belüli pénzügyi integráció, és bemutatja, hogy az eurorendszer milyen intézkedéseket hozott az integráció előmozdítására. Van benne továbbá egy fejezet az európai intézményrendszer reformjáról, amely több egyéb sajátosság mellett az egységes szanálási mechanizmust is bemutatja.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Banca d’Italia szervezetirányításának módosításáról

2014. február 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/19 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi hitelintézetek lejárati- és devizapozíciója közötti eltérésről

2014. február 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/15 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a romániai euroalapú átutalási és beszedési pénzforgalom felvigyázásáról

2014. március 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/20 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az észtországi pénzügyi felügyeletről, makroprudenciális felügyeletről és a fizetési rendszerek felvigyázásáról

2014. március 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/21 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti testületének EKB-s tagsága

A Kormányzótanács 2014. március 6-án három képviselőt jelölt az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti testületébe: Sirkka Hämäläinent, az EKB volt igazgatósági tagját; Julie Dicksont, a pénzügyi intézmények kanadai szuperintendánsi irodájának jelenlegi pénzügyi intézményekért felelős szuperintendánsát és Ignazio Angelonit, aki jelenleg az EKB makroprudenciális politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős főigazgatóságát vezeti. A kinevezésekről a következő napon tudósítottak az EKB weboldalán közzétett sajtóközleményben.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok