Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 21. března 2014

Měnová politika

Rozhodnutí ECB o zákazu měnového financování a obecné zásady o operacích správy domácích aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami

Dne 20. února 2014 přijala Rada guvernérů obecné zásady ECB/2014/9 o operacích správy domácích aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami a rozhodnutí ECB/2014/8 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami. Tyto právní akty, které aktualizují předchozí právní akty, tvoří právní rámec pro stanovení maximální míry úročení termínovaných a jednodenních vládních vkladů u národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank i pro ex post sledování, zda národní centrální banky dodržují zákaz měnového financování. Oba právní akty budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Externí sdělení

Výroční zpráva ECB za rok 2013

Rada guvernérů schválila 5. března 2014 Výroční zprávu ECB za rok 2013, která bude předložena Evropskému parlamentu a dne 7. dubna 2014 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Změna právních aktů pro účely provádění úvěrových operací Eurosystému

Dne 12. března 2014 přijala Rada guvernérů: a) obecné zásady ECB/2014/10, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému, b) rozhodnutí ECB/2014/11, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění, a c) obecné zásady ECB/2014/12, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9. Tyto nové právní akty, které jsou součástí právního rámce Eurosystému, provádí rozhodnutí měnové politiky, která Rada guvernérů přijala v roce 2013 ohledně: a) šablon s údaji na úrovni jednotlivých úvěrů pro cenné papíry zajištěné aktivy (ABS) v oblasti pohledávek z kreditních karet, b) vyjasnění ratingových pravidel pro ABS a c) přiřazení úvěrových hodnocení stupňům úvěrové kvality harmonizované ratingové stupnice Eurosystému stanovené rámcem Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika. Dále je v těchto právních aktech obsaženo odstranění požadavku repatriace a zavedení přeshraničních třístranných služeb řízení zajištění. Obecné zásady ECB/2014/12 dále zohledňují vystoupení Irska z programu Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu v prosinci 2013. Všechny tři právní akty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB, a pokud nebude stanoveno jinak, vstoupí v platnost 1. dubna 2014.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výsledek veřejné konzultace o doporučeních pro bezpečnost služeb přístupu k platebnímu účtu

Dne 13. března 2014 Rada guvernérů schválila zveřejnění zprávy připravené evropským fórem o bezpečnosti malých plateb, která shrnuje výsledek veřejné konzultace o doporučeních pro zlepšení bezpečnosti služeb přístupu k platebnímu účtu, jež byla zahájena Eurosystémem v lednu 2013.

Zpráva o pokroku TARGET2-Securities

Dne 19. března 2014 posoudila Rada guvernérů dosažený pokrok programu TARGET2‑Securities a schválila upravené požadavky uživatelů („User Requirements“).

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB z roku 2014 o finanční integraci v Evropě

Rada guvernérů vzala 19. března 2014 na vědomí, že osmé vydání zprávy ECB o finanční integraci v Evropě bude zveřejněno 28. dubna 2014 při příležitosti společné konference ECB a Evropské komise o finanční integraci a stabilitě v Evropě. Toto vydání zprávy obsahuje informace o stavu finanční integrace v eurozóně a o činnosti Eurosystému v oblasti posilování této integrace. Obsahuje také kapitolu o evropské institucionální reformě s popisem jednotného mechanismu restrukturalizace a několik dalších článků.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám v řízení Banca d’Italia

Rada guvernérů přijala 21. února 2014 stanovisko CON/2014/19 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k nesouladu splatnosti a devizových pozic úvěrových institucí v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 24. února 2014 stanovisko CON/2014/15 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k dozoru nad úhradami a inkasy v eurech v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 10. března 2014 stanovisko CON/2014/20 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy v Estonsku

Rada guvernérů přijala 18. března 2014 stanovisko CON/2014/21 na žádost estonského ministerstva financí.

Správa a řízení

Zástupci ECB v Radě dohledu jednotného mechanismu dohledu

Dne 6. března 2014 jmenovala Rada guvernérů tři zástupce do Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu: Sirkku Hämäläinenovou, bývalou členku Výkonné rady ECB, Julii Dicksonovou, v současné době vedoucí dohledu nad finančními institucemi Kanadského úřadu vedoucího dohledu nad finančními institucemi a Ignazia Angeloniho, stávajícího generálního ředitele ECB pro makroobezřetnostní politiku a finanční stabilitu. Související tisková zpráva byla následující den zveřejněna na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média