Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Operativa frågor

Ytterligare långfristig refinansieringstransaktion

Den 6 september 2007 beslutade ECB-rådet att genomföra ytterligare en långfristig refinansieringstransaktion för att tillföra likviditet med en löptid på tre månader utan något fastställt tilldelningsbelopp i syfte att normalisera penningmarknaden i euro. Beslutet offentliggjordes i ett pressmeddelande samma dag.

Betalningssystem

Blåbok om betalnings- och värdepappersavvecklingsystem i EU (fjärde upplagan)

Den 9 augusti 2007 godkände ECB-rådet publiceringen av fjärde upplagan av Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU (blåbok om betalnings- och värdepappersavvecklingsystem i EU), en guide till betalningssystemen i EU. Den tar hänsyn till de fundamentala ändringar av betalnings- och värdepappersavvecklingssystemen som gjorts mellan 2001, när den tredje upplagan utkom, och 2007. Boken finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Bankstrukturer inom EU

Den 20 september 2007 godkände ECB-rådet publiceringen av rapporten ”EU banking structures” (Bankstrukturer inom EU), en årlig rapport som utarbetats av Banktillsynskommittén. Den fokuserar på den strukturella utvecklingen under 2006 och första halvåret 2007 som är relevant när det gäller bankstabilitet. Rapporten kommer att publiceras tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats i mitten av oktober 2007.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om reglering av andra finansinstitut än banker i Rumänien

Den 2 augusti 2007 antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României, ett yttrande över centralbankens reglering av andra finansinstitut än banker (CON/2007/23). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande över krav på statistikrapportering i Rumänien

Den 8 augusti 2007 antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României, ett yttrande över statistikrapportering avseende tillgångar och skulder i balansräkningar hos andra finansinstitut än banker (CON/2007/24). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande över förberedelser för spansk lagstiftning inför TARGET2

Den 23 augusti 2007 antog ECB-rådet, på begäran av Spaniens ekonomi- och finansministerium, ett yttrande över lagstiftningsändringar som anpassar systemen för överföring och betalningar och värdepapper till TARGET2 (CON/2007/25). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om det polska systemet för insättarskydd

Den 27 augusti 2007 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande över ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2007/26). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media