Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

September 2007

Operationele aangelegenheden

Aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie

Op 6 september 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten een aanvullende liquiditeitsverschaffende langerlopende herfinancieringstransactie te verrichten met een looptijd van drie maanden zonder vooraf vastgesteld toewijzingsbedrag. Deze transactie was bedoeld om de normalisering van de werking van de eurogeldmarkt te ondersteunen. Deze beslissing is in een op dezelfde dag gepubliceerd persbericht bekendgemaakt.

Betalingssystemen

Vierde editie van het “Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU”

Op 9 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van de vierde editie van het Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU, een gids tot de betalingssystemen in de EU. Deze nieuwe editie bevat de fundamentele veranderingen van de betalings- en effectenverrekeningssystemen die zich tussen 2001 (toen de derde editie werd geproduceerd) en 2007 hebben voorgedaan. Het Blue Book is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en Financieel toezicht

Bancaire structuren in de EU

Op 20 september 2007 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van het jaarverslag betreffende de "EU banking structures”, dat is opgesteld door het Comité voor Bankentoezicht. Het rapport richt zich primair op de structurele ontwikkelingen in 2006 en in de eerste helft van 2007 die van belang zijn vanuit het oogpunt van bancaire stabiliteit. Het verslag en een persbericht daarover zullen medio oktober 2007 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de regulering van niet-bancaire financiële instellingen in Roemenië

Op 2 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de regulering van niet-bancaire financiële instellingen door de centrale bank (CON/2007/23). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake statistische rapportagevereisten in Roemenië

Op 8 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de statistische rapportage betreffende activa en passiva die zijn opgenomen op de balans van niet-bancaire financiële instellingen (CON/2007/24). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wetgevende voorbereidingen in Spanje voor TARGET2

Op 23 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende betalings- en effectenafwikkelingssystemen ter voorbereiding van TARGET2 (CON/2007/25). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Poolse depositogarantieregeling

Op 27 augustus 2007 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van de depositogarantieregeling, met name wat betreft de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2007/26). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media