Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2007

Operativne zadeve

Dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 6. septembra 2007 sklenil, da izvede dodatno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja za povečevanje likvidnosti z dospelostjo treh mesecev in brez vnaprej določenega zneska dodelitve, katere cilj je spodbuditi normalno delovanje eurskega denarnega trga. Odločitev je bila najavljena v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno isti dan.

Plačilni sistemi

Modra knjiga o plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev v EU (četrta izdaja)

Svet ECB je 9. avgusta 2007 odobril objavo četrte izdaje modre knjige o plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev v EU ( Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU), ki je vodič po plačilnih sistemih v EU. Upošteva korenite spremembe v plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostih papirjev, do katerih je prišlo med letoma 2000 (ko je bila pripravljena tretja izdaja) in 2007. Modra knjiga je objavljena na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Struktura bančništva v EU

Svet ECB je 20. septembra 2007 odobril objavo letnega poročila o strukturi bančništva v EU ( EU banking structures), ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor. Glavna pozornost je namenjena strukturnim gibanjem v letu 2006 in prvi polovici leta 2007, ki so pomembna s stališča bančne stabilnosti. Poročilo in sporočilo za javnost bosta do sredine oktobra 2007 objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ureditvi nebančnih finančnih institucij v Romuniji

Svet ECB je 2. avgusta 2007 na zahtevo Banca Naţională a României sprejel Mnenje o ureditvi nebančnih finančnih institucij s strani centralne banke (CON/2007/23). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zahtevah glede statističnega poročanja v Romuniji

Svet ECB je 8. avgusta 2007 na zahtevo Banca Naţională a României sprejel Mnenje o statističnem poročanju o sredstvih in obveznostih, vknjiženih v bilanci stanja nebančnih finančnih institucij (CON/2007/24). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o pripravi zakonodaje o sistemu TARGET2 v Španiji

Svet ECB je 23. avgusta 2007 na zahtevo španskega ministrstva za gospodarstvo in finance sprejel Mnenje o spremembah zakonodaje o plačilnih sistemih in sistemih poravnave poslov z vrednostnimi papirji v pripravah na sistem TARGET2 (CON/2007/25). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o sistemu varovanja vlog na Poljskem

Svet ECB je 27. avgusta 2007 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema varovanja vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/26). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije