Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2007

Toiminnalliset kysymykset

Ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio

EKP:n neuvosto päätti 6.9.2007 toteuttaa ylimääräisen likviditeettiä lisäävän pitempiaikaisen rahoitusoperaation, jonka maturiteetti on kolme kuukautta. Jaettavan likviditeetin määrää ei määritetty ennalta. Operaation tarkoituksena on tukea euromääräisten rahamarkkinoiden toiminnan normalisoitumista. Samana päivänä julkaistiin päätöksestä kertova lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät

Neljäs raportti Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Blue Book)

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.8.2007 julkaistavaksi Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevan raportin ( Blue Book: Payment and Securities Settlement Systems in the European Union) neljännen laitoksen. Raporttiin on sisällytetty olennaiset muutokset maksujärjestelmissä ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmissä vuosien 2001 (jolloin kolmas laitos julkaistiin) ja 2007 välillä. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkijärjestelmät EU:ssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.9.2007 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean vuotuisen raportin EU banking structures, joka käsittelee pankkijärjestelmiä EU:ssa. Raportissa tarkastellaan pankkijärjestelmän vakauden kannalta merkityksellistä rakenteellista kehitystä vuonna 2006 ja vuoden 2007 alkupuoliskolla. Raportti ja sitä käsittelevä lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla lokakuun 2007 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja koskevasta sääntelystä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 2.8.2007 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja koskevasta keskuspankin sääntelystä (CON/2007/23). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastointivaatimuksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 8.8.2007 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon muiden rahoituslaitosten kuin pankkien taseeseen kirjattujen saamisten ja velkojen tilastoinnista (CON/2007/24). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto TARGET2:n lainsäädännöllisistä valmisteluista Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 23.8.2007 Espanjan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon TARGET2:n valmistelussa tehtävistä muutoksista maksujärjestelmiä ja arvopaperikaupan toimitusjärjestelmiä koskevaan lainsäädäntöön (CON/2007/25). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto talletussuojasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 27.8.2007 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon talletusten vakuusjärjestelmän hallintoon, valvontaan ja rahoitukseen liittyvistä muutoksista erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2007/26). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle