European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente privind moneda euro digitală

Î1. O monedă euro digitală ar înlocui numerarul?

Nu, o monedă euro digitală ar completa numerarul, nu l-ar înlocui. Numerarul va continua să fie disponibil în zona euro. O monedă euro digitală ar funcționa în paralel cu numerarul, ca răspuns la cererea crescândă din partea consumatorilor de modalități de plată digitale, rapide și sigure.

Î2. Ce consecințe ar avea emisiunea unei monede euro digitale asupra sectorului bancar?

O monedă euro digitală nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra sectorului financiar. În acest scop, vom lua în considerare următoarele cerințe: (i) o monedă euro digitală ar trebui utilizată în principal ca mijloc de plată, fără a deveni un instrument de investiții financiare; și (ii) intermediari supravegheați ar trebui implicați în gestionarea unei monede euro digitale.

Î3. De ce o monedă euro digitală ar fi mai bună decât monedele digitale stabile (stablecoins) și criptoactivele?

O monedă euro digitală ar constitui bani ai băncii centrale. Aceasta înseamnă că ar fi sprijinită de o bancă centrală, al cărei scop este să răspundă nevoilor cetățenilor: nu ar prezenta riscuri și ar respecta viața privată și protecția datelor. Băncile centrale au responsabilitatea de a menține valoarea banilor, independent de forma acestora – digitală sau fizică.

Stabilitatea și fiabilitatea monedelor digitale stabile (stablecoins) depind, în ultimă instanță, de entitatea care le emite, precum și de credibilitatea și aplicabilitatea angajamentului acesteia de a le menține valoarea în timp. De asemenea, emitenții privați pot utiliza datele cu caracter personal în scopuri comerciale.

Nu există o entitate identificabilă răspunzătoare de criptoactive, prin urmare creanțele nu pot fi executate.

Î4. O monedă euro digitală va avea la bază o tehnologie a registrului distribuit (distributed ledger technology – DLT), precum blockchain?

Eurosistemul testează diferite abordări și tehnologii pentru a pune la dispoziție o monedă euro digitală. Aceasta include atât soluții centralizate, cât și soluții descentralizate, precum DLT. Cu toate acestea, nu s-a adoptat încă o decizie.

Î5. O monedă euro digitală ar reprezenta o monedă alternativă în cadrul Eurosistemului?

Nu, o monedă euro digitală ar reprezenta doar o altă modalitate de a efectua plăți utilizând euro, moneda noastră unică, la nivel european. Ar fi convertibilă în bancnote într-un raport de 1:1. O monedă euro digitală ar răspunde preferinței crescânde a cetățenilor și firmelor pentru plățile digitale.

Î6. De ce ar dori consumatorii să folosească o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar reprezenta un mijloc de plată digital la fel de sigur, ușor de utilizat și ieftin precum este, în prezent, numerarul. Prin urmare, ar fi gratuită pentru nevoile de bază în materie de plăți ale populației și ar putea fi utilizată oriunde în zona euro.

Într-o lume în care cetățenii efectuează tot mai mult plăți prin mijloace electronice și în care piața plăților digitale continuă să se extindă, o monedă euro digitală ar oferi tuturor, de la gospodăriile populației și firmele mici la corporațiile mari, o opțiune suplimentară de a efectua plăți utilizând banii băncii centrale.

Pentru beneficiarii plăților, precum comercianții și firmele mici, o monedă euro digitală ar reprezenta o modalitate suplimentară de a primi plăți de la clienții lor.

Totodată, o monedă euro digitală ar putea oferi funcționalități avansate, precum caracteristici de plată automată sau utilizarea unui tip de identitate digitală.

Î7. Ce se întâmplă dacă o bancă centrală din afara zonei euro emite propria monedă digitală înaintea Eurosistemului?

Toate băncile centrale principale analizează posibilitatea emiterii unei monede digitale a băncii centrale, însă nu este vorba despre o cursă sau o competiție. La nivelul G20, s-a convenit că este nevoie de cooperare în privința utilizării internaționale a monedelor digitale emise de băncile centrale.

Totodată, rigurozitatea și siguranța sunt mai importante decât viteza: avem nevoie de un sistem care să funcționeze pentru toată lumea și care să fie stabil încă din prima zi. O monedă euro digitală necesită o anumită infrastructură la nivelul băncilor centrale și al intermediarilor supravegheați implicați.

Eurosistemul colaborează cu alte bănci centrale pentru a înțelege implicațiile emiterii unei monede digitale asupra diferitelor economii vizate. Schimbul de opinii și de experiențe este benefic.

Analizăm posibilitatea emiterii unei monede euro digitale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor noștri și intenționăm să ne bazăm pe opțiunile europene în domeniul plăților, ca atribut al autonomiei și al suveranității.

Î8. Care este calendarul introducerii unei monede euro digitale?

Înainte de a lua o decizie cu privire la emiterea unei monede euro digitale, trebuie să decidem asupra opțiunilor posibile de concepere și să îi testăm capacitatea de a răspunde nevoilor utilizatorilor finali. Vor trebui întreprinși mai mulți pași anterior introducerii unei monede euro digitale.

În urma activității experimentale desfășurate de BCE și băncile centrale naționale din zona euro, am lansat, în luna iulie 2021, etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală, care vizează identificarea modalității optime de concepere a unei astfel de monede, precum și asigurarea faptului că aceasta răspunde nevoilor utilizatorilor săi. În cadrul acestei etape, vom analiza, de asemenea, modul în care intermediarii financiari ar putea oferi servicii front-end bazate pe o monedă euro digitală.

Vom finaliza această activitate până în octombrie 2023.

Ulterior, Consiliul guvernatorilor va decide dacă va trece sau nu la etapa următoare, în cadrul căreia am elabora servicii integrate și am efectua testări și posibile experimentări în condiții reale ale unei monede euro digitale. Această etapă ar putea să dureze aproximativ trei ani.

Tratăm cu prioritate aceste aspecte, însă trebuie, de asemenea, să alocăm timpul necesar pentru a proceda în modul corect. Înainte de luarea unei decizii, trebuie să se analizeze cu atenție impactul unei monede euro digitale.

Î9. De ce sugerați o limitare a depozitelor „de nivelul unu”? Cât de redusă ar trebui să fie rata dobânzii la depozitele „de nivelul doi”?

Analizăm posibilele riscuri la adresa stabilității financiare și a transmisiei măsurilor de politică monetară care ar putea rezulta din introducerea unei monede euro digitale.

Dacă ar fi introdusă, moneda euro digitală ar reprezenta o opțiune suplimentară de plată, și nu o formă de investiție financiară. Eurosistemul evaluează opțiunile de concepere care ar preveni situația în care cetățenii ar deține sume mari în euro digital sub forma unui plasament fără risc sau în care ar reorienta fondurile din depozite bancare către o monedă euro digitală. Pe lângă posibilitatea de a stabili limite pentru deținerile definitive, o altă opțiune ar constitui-o remunerarea pe niveluri.

Dacă deținerile de euro digital ar fi remunerate, remunerarea deținerilor persoanelor fizice pentru utilizarea de bază destinată plăților de mică valoare („nivelul unu”) ar fi zero sau pozitivă și, prin urmare, nu ar fi niciodată inferioară celei a numerarului. Remunerarea „nivelului doi” ar trebui să se situeze la un anumit nivel inferior celui al activelor care sunt considerate sigure, pentru evitarea situației în care o monedă euro digitală ar deveni o formă de investiție, dat fiind că banii băncii centrale reprezintă activul care combină în mod optim criteriile siguranței și stabilității.

Nu am adoptat nicio decizie cu privire la remunerarea pe niveluri sau la un posibil prag și putem lua în considerare opțiuni alternative, pe măsură ce ne continuăm analiza.

Î10. Ce date anticipați că veți prelucra pentru plățile efectuate în moneda euro digitală? Veți putea urmări comportamentul în materie de plăți al populației și îl veți face cunoscut agențiilor guvernamentale și altor instituții publice?

Eurosistemul nu este interesat de colectarea de date privind plățile de la utilizatori individuali, de urmărirea comportamentelor în materie de plăți sau de transmiterea acestor date agențiilor guvernamentale sau altor instituții publice.

O monedă euro digitală ar permite populației să efectueze plăți fără a-și comunica datele către terți, cu excepția celor necesare pentru prevenirea activităților ilicite.

Pentru ca plățile să rămână o chestiune privată, ar trebui protejate diferite tipuri de date: identitatea utilizatorului, datele privind plata individuală (de exemplu, valoarea acesteia) și metadatele asociate tranzacției (de exemplu, adresa IP a dispozitivului utilizat pentru operațiune).

Probabil că va fi necesar ca utilizatorii să se identifice când accesează pentru prima dată serviciile asociate monedei euro digitale, însă vor putea fi menținute în continuare diferite niveluri de protecție a vieții private în ceea ce privește plățile lor.

Există și alte modalități prin care se poate asigura un nivel ridicat de protecție a vieții private. De exemplu, identitatea utilizatorilor poate fi păstrată separat de datele privind plățile, permițându-se numai unităților responsabile de informațiile financiare să obțină aceste date, într-un cadru juridic bine definit, în scopul identificării plătitorului și a beneficiarului plății în momentul în care există suspiciuni cu privire la desfășurarea unei activități infracționale.

Î11. Ați desemnat o serie de companii externe pentru elaborarea unor prototipuri de posibile interfețe cu utilizatorul. Care este scopul?

Elaborarea unui prototip reprezintă o activitate de învățare desfășurată într-un mediu experimental, mai exact „un exercițiu de laborator”. Testăm în ce măsură funcțiile de back-end (infrastructura de decontare care rulează în fundal pentru a înregistra operațiunile de transfer și pozițiile în moneda euro digitală) ale Eurosistemului pot fi integrate fără probleme cu soluțiile de plată front-end existente, disponibile pentru public. Ne axăm pe integrare în cinci cazuri specifice de utilizare: plăți directe (peer-to-peer) online, plăți directe (peer-to-peer) offline, plăți la punctele de vânzare (de exemplu, inițiate de plătitor la magazine), plăți inițiate de beneficiar la punctele de vânzare și plăți aferente comerțului electronic. Nu vor fi procesate plăți reale în cadrul exercițiului de elaborare de prototipuri (nu a fost emisă o monedă euro digitală, prin urmare realizăm doar simulări). Nu se intenționează ca prototipul rezultat în urma acestor experimente să devină nucleul unui eventual sistem de producție.

Î12. Cum a selectat BCE companiile care participă la elaborarea de prototipuri?

BCE a lansat o cerere publică de exprimare a interesului pentru participarea la exercițiul de elaborare de prototipuri. Au candidat, în total, 54 de companii, dintre care au fost selectate cinci. Evaluarea adecvării candidaților pentru cele cinci cazuri de utilizare menționate mai sus s-a bazat pe patru capacități esențiale și 28 de capacități specifice (definite în prealabil și publicate pe website-ul BCE). Procesul de selecție a vizat identificarea unui eșantion de companii care să acopere toate tipurile de participanți pe piață (intermediari, procesatori de plăți și comercianți cu amănuntul). Companiile au participat la procesul de selecție pe speze proprii. Nivelul de interes pentru participarea la elaborarea de prototipuri arată că, pentru companiile private, moneda euro digitală reprezintă o evoluție importantă, la care acestea ar dori să își aducă contribuția (de exemplu, în vederea potențării reputației lor), chiar și în absența unui câștig financiar.

Î13. Vor fi publicate rezultatele elaborării de prototipuri?

Necesitatea asigurării transparenței pentru garantarea unor condiții echitabile a fost prevăzută în cererea inițială de exprimare a interesului. BCE a decis să nu se limiteze la prevederile din normele UE cu privire la contractele neremunerate și a aplicat un grad de transparență superior. Candidaților li s-a adus la cunoștință că toate informațiile vor fi partajate. În etapa de elaborare din trimestrul IV 2022, BCE va oferi clarificări tehnice, după caz, furnizorilor de prototipuri front-end și va alinia așteptările în materie de integrare cu acești furnizori (mai exact, modul în care poate fi creată o interfață între componentele front-end și cele back-end în scopul exercițiului de elaborare de prototipuri). În trimestrul I 2023, rezultatele exercițiului vor fi publicate, alături de informațiile tehnice pe care se bazează rezultatele.

Î14. Cum va asigura BCE protecția vieții private în ceea ce privește datele utilizatorilor?

Exercițiul de elaborare de prototipuri se va baza, în totalitate, pe operațiuni simulate. Niciun fel de date individuale sau agregate privind plăți efective nu vor fi utilizate sau partajate cu furnizorii de prototipuri front-end și participanții la experimente și teste. Toate datele necesare pentru exercițiul de laborator vor fi generate numai în scopul experimentelor. BCE intenționează să respecte, în orice moment, cele mai înalte standarde de protecție a datelor.