European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente privind o monedă euro digitală

Î1. Ar înlocui o monedă euro digitală numerarul?

Nu, o monedă euro digitală ar completa numerarul, nu l-ar înlocui. Numerarul va continua să fie disponibil în zona euro. O monedă euro digitală ar funcționa în paralel cu numerarul, ca răspuns la cererea crescândă, din partea consumatorilor, de modalități de plată digitale, rapide și sigure.

Î2. Ce consecințe ar avea emisiunea unei monede euro digitale pentru sectorul bancar?

O monedă euro digitală nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra sectorului financiar. În acest scop, vom lua în considerare următoarele cerințe: (i) o monedă euro digitală ar trebui utilizată în principal ca mijloc de plată, fără a deveni un instrument de investiții financiare; și (ii) o serie de intermediari supravegheați ar trebui implicați în gestionarea unei monede euro digitale.

Î3. De ce o monedă euro digitală ar fi mai bună decât monedele digitale stabile (stablecoins) și criptoactivele?

O monedă euro digitală ar constitui bani ai băncii centrale. Aceasta înseamnă că ar fi sprijinită de o bancă centrală, al cărei scop este să răspundă nevoilor cetățenilor: nu ar prezenta riscuri și ar respecta viața privată și protecția datelor. Băncile centrale au responsabilitatea de a menține valoarea banilor, independent de forma acestora: fizică sau digitală.

Stabilitatea și fiabilitatea monedelor digitale stabile (stablecoins) depind, în ultimă instanță, de entitatea care le emite, precum și de credibilitatea și caracterul executoriu al angajamentului acestora de a le menține valoarea în timp. De asemenea, emitenții privați pot să utilizeze datele cu caracter personal în scopuri comerciale.

Nu există o entitate identificabilă răspunzătoare de criptoactive, așadar creanțele nu pot fi executate.

Î4. O monedă euro digitală va avea la bază o tehnologie a registrului distribuit (distributed ledger technology – DLT), precum blockchain?

Eurosistemul testează diferite abordări și tehnologii pentru a pune la dispoziție o monedă euro digitală. Sunt incluse atât soluții centralizate, cât și soluții descentralizate, precum DLT. Cu toate acestea, nu s-a adoptat încă o decizie.

Î5. Euro digital ar reprezenta o monedă alternativă în cadrul Eurosistemului?

Nu, o monedă euro digitală ar reprezenta doar o altă modalitate de a efectua plăți utilizând euro, moneda noastră unică la nivel european. Aceasta ar fi convertibilă în bancnote într-un raport de 1:1. O monedă euro digitală ar răspunde preferinței crescânde a cetățenilor și firmelor pentru plățile digitale.

Î6. De ce ar dori consumatorii să folosească o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar reprezenta un mijloc de plată digital la fel de sigur, ușor de utilizat și ieftin precum este, în prezent, numerarul. Prin urmare, ar fi gratuită pentru nevoile de bază în materie de plăți ale cetățenilor și ar putea fi utilizată oriunde în zona euro.

Într-o lume în care cetățenii efectuează tot mai mult plăți prin mijloace electronice și în care piața plăților digitale continuă să se extindă, o monedă euro digitală ar oferi tuturor, de la gospodăriile populației și firmele mici până la corporațiile mari, o opțiune suplimentară de a efectua plăți utilizând banii băncii centrale.

Pentru beneficiarii plăților, precum comercianții și firmele mici, o monedă euro digitală ar reprezenta o modalitate suplimentară de a primi plăți de la clienții lor.

Totodată, o monedă euro digitală ar putea oferi funcționalități avansate, precum caracteristici de plată automată sau utilizarea unei forme de identitate digitală.

Î7. Ce se întâmplă dacă o bancă centrală din afara zonei euro emite propria monedă digitală înaintea Eurosistemului?

Toate băncile centrale majore analizează posibilitatea emiterii unei monede digitale a băncii centrale, însă nu este vorba despre o cursă sau o competiție. La nivelul G20, s-a convenit că este nevoie de cooperare în privința utilizării internaționale a monedelor digitale emise de băncile centrale.

Totodată, rigurozitatea și siguranța sunt mai importante decât viteza: avem nevoie de un sistem care să funcționeze pentru toată lumea și care să fie stabil încă din prima zi. O monedă euro digitală necesită o anumită infrastructură din partea băncilor centrale și a intermediarilor supravegheați implicați.

Eurosistemul colaborează cu alte bănci centrale pentru a înțelege implicațiile emiterii unei monede digitale asupra diferitelor economii implicate. Schimbul de opinii și de experiențe este benefic pentru noi.

Analizăm posibilitatea emiterii unei monede euro digitale pentru a răspunde nevoilor concetățenilor noștri și intenționăm să ne bazăm pe opțiunile europene în domeniul plăților, ca atribut al autonomiei și al suveranității.

Î8. Care este calendarul introducerii unei monede euro digitale?

Înainte de a lua o decizie cu privire la emiterea unei monede euro digitale, trebuie să decidem cu privire la opțiunile posibile de concepere și să îi testăm capacitatea de a răspunde nevoilor utilizatorilor finali. Vor trebui întreprinși mai mulți pași anterior introducerii unei monede euro digitale.

În urma activității experimentale desfășurate de BCE și băncile centrale naționale din zona euro, am lansat, în luna iulie 2021, etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală, care vizează identificarea modalității optime de concepere a unei astfel de monede, precum și asigurarea faptului că aceasta răspunde nevoilor utilizatorilor săi. În cadrul acestei etape, vom analiza, de asemenea, modul în care intermediarii financiari ar putea oferi servicii front-end bazate pe o monedă euro digitală.

Vom finaliza această activitate până în octombrie 2023.

Ulterior, Consiliul guvernatorilor va decide dacă va trece sau nu la etapa următoare, în cadrul căreia am elabora servicii integrate și am efectua testări și posibile experimentări în condiții reale ale unei monede euro digitale. Această etapă ar putea să dureze aproximativ trei ani.

Tratăm cu prioritate aceste aspecte, însă trebuie, de asemenea, să alocăm timpul necesar pentru a proceda în modul corect. Înainte de luarea unei decizii, trebuie să se analizeze cu atenție impactul unei monede euro digitale.

Î9. De ce sugerați o plafonare a depozitelor „de nivelul unu”? Cât de redusă ar trebui să fie rata dobânzii la depozitele „de nivelul doi”?

Analizăm riscurile la adresa stabilității financiare și a transmisiei măsurilor de politică monetară care ar putea rezulta din introducerea unei monede euro digitale.

Dacă ar fi introdusă, moneda euro digitală ar reprezenta o opțiune suplimentară de plată, și nu o formă de investiție financiară. Eurosistemul evaluează opțiunile de concepere care ar preveni situația în care cetățenii ar deține sume mari în euro digital sub forma unei investiții fără risc sau în care ar transfera fondurile din depozite bancare către moneda euro digitală. Pe lângă posibilitatea de a stabili limite pentru deținerile definitive, o altă opțiune ar constitui-o remunerarea pe niveluri.

Dacă deținerile de euro digital ar fi remunerate, remunerarea deținerilor persoanelor fizice pentru utilizarea de bază destinată plăților de mică valoare („nivelul unu”) ar fi zero sau pozitivă și, prin urmare, nu ar fi niciodată inferioară celei a numerarului. Remunerarea depozitelor de „nivelul doi” ar trebui să se situeze la un anumit nivel inferior celui al activelor care sunt considerate sigure, pentru evitarea situației în care o monedă euro digitală ar deveni o formă de investiție, în măsura în care banii băncii centrale reprezintă activul care combină în mod optim siguranța și stabilitatea.

Nu am luat nicio decizie cu privire la remunerarea pe niveluri sau la un posibil prag și putem lua în considerare opțiuni alternative, pe măsură ce ne continuăm analiza.

Î10. Ce date anticipați că veți prelucra pentru plățile efectuate în euro digital? Veți putea urmări comportamentul în materie de plăți al populației și veți transmite aceste informații agențiilor guvernamentale și altor instituții publice?

Eurosistemul nu este interesat de colectarea de date privind plățile de la utilizatori individuali, de urmărirea comportamentelor în materie de plăți sau de transmiterea acestor date agențiilor guvernamentale sau altor instituții publice.

O monedă euro digitală ar permite populației să efectueze plăți fără a-și comunica datele către terți, cu excepția celor necesare pentru prevenirea activităților ilicite.

Pentru ca plățile să rămână o chestiune privată, ar trebui protejate diferite tipuri de date: identitatea utilizatorului, datele privind plata individuală (de exemplu, valoarea acesteia) și metadatele asociate tranzacției (de exemplu, adresa IP a dispozitivului utilizat pentru operațiune).

Probabil că va fi necesar ca utilizatorii să se identifice când accesează pentru prima dată serviciile asociate euro digital, însă vor putea fi menținute în continuare diferite niveluri de protecție a vieții private în ceea ce privește plățile lor.

Există și alte modalități prin care se poate asigura un nivel ridicat de protecție a vieții private. De exemplu, identitatea utilizatorilor ar putea fi păstrată separat de datele privind plățile, permițându-se numai unităților responsabile de informațiile financiare să obțină aceste date, într-un cadru juridic bine definit, în scopul identificării plătitorului și a beneficiarului plății în momentul în care există suspiciuni de desfășurare a unei activități infracționale.