European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente privind o monedă euro digitală

Î1. De ce Europa ar avea nevoie de o monedă euro digitală?

Digitalizarea schimbă modul în care plătim. Utilizarea numerarului pentru efectuarea plăților este în scădere, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) a accelerat tranziția către cumpărături online și plăți digitale. O monedă euro digitală ar reprezenta o formă electronică de numerar pentru lumea digitalizată. Aceasta ar oferi consumatorilor opțiunea de a utiliza bani ai băncii centrale într-un format digital, completând bancnotele și monedele.

O monedă euro digitală ar ușura viața cetățenilor prin furnizarea a ceea ce nu există în prezent: o modalitate de plată digitală, acceptată universal în întreaga zonă euro, pentru plățile în magazine, online sau de la persoană la persoană. Similar numerarului, o monedă euro digitală ar fi lipsită de riscuri, accesibilă pe scară largă, ușor de folosit și utilizabilă liber la nivel de bază.

Totodată, o monedă euro digitală ar consolida autonomia strategică și suveranitatea monetară a Europei prin stimularea eficienței ecosistemului european de plăți în ansamblu, prin încurajarea inovării și prin creșterea rezilienței acesteia la potențiale atacuri cibernetice sau perturbări tehnice, cum ar fi întreruperile alimentării cu electricitate.

Î2. În ce mod ar putea o monedă euro digitală să contribuie la autonomia strategică a Europei?

O monedă euro digitală ar oferi o soluție de plată paneuropeană, disponibilă în întreaga zonă euro, în cadrul guvernanței europene. Prin urmare, o monedă euro digitală ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de furnizori de plăți privați, din afara Europei, acționând în același timp ca o contrapondere pentru poziția dominantă pe piață a acestora. La rândul său, o monedă euro digitală ar face peisajul european al plăților mai competitiv și mai inovator.

În ansamblu, o monedă euro digitală de succes ar putea transforma Europa într-un lider mondial în domeniul finanțelor digitale și al monedelor digitale emise de băncile centrale.

Î3. O monedă euro digitală ar înlocui numerarul?

Nu. O monedă euro digitală nu ar înlocui numerarul, ci l-ar completa. O monedă euro digitală ar exista în paralel cu numerarul, ca răspuns la preferința crescândă din partea populației privind modalități de plată digitale, rapide și sigure. Numerarul ar continua să fie disponibil în zona euro, la fel ca și celelalte mijloace de plată electronice private utilizate în prezent.

Î4. O monedă euro digitală ar reprezenta o monedă alternativă în cadrul Eurosistemului?

Nu. O monedă euro digitală ar reprezenta o altă modalitate de a efectua plăți utilizând euro, moneda noastră unică, în Europa. Ar fi convertibilă în bancnote într-un raport de 1:1. O monedă euro digitală ar răspunde preferinței crescânde din partea cetățenilor și a firmelor de a plăti digital.

Î5. În ce fază se află proiectul în prezent și cum sunt implicați legiuitorii europeni?

În luna iunie 2023, Comisia Europeană a prezentat un proiect de propunere legislativă privind o posibilă monedă euro digitală. Scopul documentului legislativ este acela de a asigura că orice monedă euro digitală viitoare ar oferi cetățenilor și firmelor o opțiune suplimentară de a efectua plăți digitale, utilizând o formă de bani publici acceptată pe scară largă, ieftină, sigură și rezilientă, oriunde în zona euro.

Etapa de investigare a proiectului privind o monedă euro digitală se va încheia în toamna anului 2023. În cazul în care Consiliul guvernatorilor BCE va aproba următoarea etapă a proiectului privind o monedă euro digitală, BCE va continua să elaboreze și să testeze posibile soluții tehnice și modalități operaționale necesare pentru a furniza o monedă euro digitală. Eurosistemul va efectua toate ajustările necesare elaborării unei monede euro digitale, rezultate din deliberările legislative.

Cele două procese – legislație și proiectare – vor fi dezvoltate în paralel, astfel încât Eurosistemul să poată emite prompt o monedă euro digitală, dacă și atunci când se justifică acest lucru. Consiliul guvernatorilor va decide dacă va emite o monedă euro digitală numai după adoptarea actului legislativ.

BCE este pregătită să ofere sprijin și contribuții tehnice pe parcursul procesului legislativ, după caz.

Î6. Cine este implicat în proiectul privind o monedă euro digitală?

BCE, împreună cu băncile centrale naționale din zona euro, trebuie să se asigure că o monedă euro digitală răspunde nevoilor utilizatorilor. Din acest motiv, Eurosistemul cooperează îndeaproape și colaborează periodic cu factorii de decizie, legiuitorii, participanții pe piață și organizațiile societății civile. Grupurile de reflecție, ca foruri pentru ascultarea directă a opiniilor și a preferințelor cetățenilor, au fost, de asemenea, foarte utile.

Unele dintre aceste colaborări au loc în contextul (i) Grupului consultativ în relația cu piața, compus din experți care contribuie la proiectarea și distribuirea unei monede euro digitale, și al (ii) Consiliului privind plățile de mică valoare în euro, un for de dialog instituțional privind plățile de mică valoare, care evaluează opțiunile referitoare la proiectarea monedei euro digitale din perspectiva sectorului. Totodată, BCE participă periodic la reuniunile Eurogrupului cu miniștrii de finanțe ai țărilor din zona euro și prezintă factorilor de decizie din Parlamentul European cele mai recente evoluții ale proiectului. De asemenea, organizează seminare cu organizațiile societății civile europene pentru a asculta opiniile acestora.

Î7. Cine ar putea să folosească o monedă euro digitală?

Astfel cum se menționează în propunerea legislativă prezentată de Comisia Europeană și în conformitate cu Acordul privind Spațiul Economic European, o monedă euro digitală ar fi pusă la dispoziția cetățenilor care își au reședința sau domiciliul în zona euro. Persoanele care ar avea reședința sau domiciliul într-o țară din zona euro ar beneficia de acces, în principiu, și la un cont în moneda euro digitală.

Comercianții din afara zonei euro ar putea, de asemenea, să accepte plăți în moneda euro digitală, atât timp cât au un cont la un furnizor de servicii de plată din zona euro.

În viitor, sub rezerva evoluțiilor legislative, consumatorii și comercianții din Spațiul Economic European[1] și/sau din țări terțe selectate ar putea, de asemenea, să aibă acces la o monedă euro digitală.

Î8. De ce ar dori cetățenii să utilizeze o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar constitui o soluție de plată pentru toate situațiile, putând fi utilizată oricând și oriunde în zona euro. Ar reprezenta un mijloc de plată digital, universal acceptat, pe care consumatorii l-ar putea utiliza gratuit în magazine, online sau în tranzacții de la persoană la persoană. Aceasta ar oferi cetățenilor opțiunea de a plăti digital, continuând în același timp să utilizeze un mijloc public de plată.

O monedă euro digitală ar păstra caracteristici similare numerarului, cum ar fi un nivel ridicat de confidențialitate și ușurință la utilizare, în era digitală. De asemenea, ar asigura cel mai înalt nivel de confidențialitate a plăților digitale, întrucât Eurosistemul nu ar accesa sau stoca datele cu caracter personal ale utilizatorilor. În plus, s-ar aplica opțiuni de confidențialitate mai restrictive în cazul plăților în moneda euro digitală efectuate offline, care ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății.

O monedă euro digitală ar fi sigură și ușor de utilizat și ar urmări, de asemenea, să promoveze incluziunea financiară digitală prin asigurarea faptului că nimeni nu este lăsat în urmă. O monedă euro digitală ar răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități și ale celor care nu au acces la un cont bancar sau care nu au competențe digitale sau financiare.

Pentru a asigura faptul că o monedă euro digitală ar fi utilizabilă și accesibilă în întreaga zonă euro, proiectul de propunere legislativă prezentat de Comisia Europeană prevede acceptarea obligatorie de către comercianți și distribuirea obligatorie de către intermediarii supravegheați.

Î9. Ce plus-valoare ar aduce o monedă euro digitală comercianților?

O monedă euro digitală ar constitui o veritabilă soluție paneuropeană, acceptată în întreaga zonă euro. Ar putea oferi o alternativă mai simplă și mai ieftină la peisajul actual fragmentat al plăților, în care își desfășoară activitatea comercianții. O monedă euro digitală ar plasa comercianții într-o poziție mai favorabilă în procesul de negociere a condițiilor cu furnizorii de soluții de plată și ar reduce costurile acestora. Aceste costuri mai mici ar putea fi apoi transferate clienților.

Datorită unei monede euro digitale, comercianții ar putea beneficia, de asemenea, de cursuri de schimb mai ridicate. Acest lucru este deosebit de relevant pentru cumpărăturile online, deoarece este mai puțin probabil ca clienții să renunțe la o achiziție, dacă sunt familiarizați cu instrumentul de plată. Totodată, o monedă euro digitală ar permite, de asemenea, comercianților să primească plăți instant, fără costuri suplimentare.

Î10. Ce plus-valoare ar aduce o monedă euro digitală intermediarilor?

Intermediarii supravegheați, precum băncile, ar deține un rol esențial în distribuirea unei monede euro digitale. Aceștia ar avea funcția de principal punct de contact pentru persoane fizice, comercianți și firme pentru toate aspectele legate de moneda euro digitală și ar urma să presteze toate serviciile pentru utilizatorii finali.

O monedă euro digitală ar permite intermediarilor să aibă o acoperire imediată în întreaga zonă euro, spre deosebire de majoritatea inovațiilor private, care tind să se axeze pe anumite piețe interne. Astfel, o monedă euro digitală ar putea servi drept platformă pentru intermediari, care să stimuleze în continuare inovarea și concurența pe piețele în expansiune ale comerțului electronic și plăților digitale, la nivelul zonei euro.

O monedă euro digitală ar putea genera, de asemenea, oportunități de afaceri suplimentare pentru intermediari. De exemplu, conform propunerii Eurosistemului, în cazul în care comercianții din afara zonei euro ar dori să opereze în moneda euro digitală, aceștia ar trebui să dețină un cont la un furnizor de servicii de plată din zona euro.

În plus, modelul de compensare pentru moneda euro digitală, astfel cum se prevede în prezent în proiectul de propunere legislativă al Comisiei Europene, oferă intermediarilor stimulente economice comparabile cu alte mijloace digitale de plată. În acest sens, o monedă euro digitală ar oferi, de asemenea, intermediarilor posibilitatea de a investi în servicii suplimentare cu valoare adăugată pentru clienții lor.

Î11. Cetățenii ar trebui să plătească pentru a utiliza o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar fi un bun public. Prin urmare, ar putea fi utilizată liber, la nivel de bază, de către persoanele care ar dori să o folosească.

Cu toate acestea, intermediarii supravegheați, inclusiv băncile, ar putea utiliza funcționalitățile de bază ale unei monede euro digitale ca bază pentru dezvoltarea în continuare a propriilor platforme și soluții. Apoi, acești intermediari ar putea să ofere clienților lor alte servicii cu valoare adăugată, contra cost.

Î12. Cum ar funcționa o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar permite cetățenilor să efectueze plăți instant sigure, în magazine fizice și online, precum și între persoane fizice, indiferent de țara din zona euro în care s-ar afla sau de furnizorul de servicii de plată la care ar avea deschis un cont. În prezent, BCE cercetează modul în care acest lucru ar putea funcționa în practică.

De exemplu, Eurosistemul ar putea dezvolta o aplicație dedicată monedei euro digitale la care toți cetățenii să poată avea acces în mod egal. În mod alternativ, intermediarii, inclusiv băncile, ar putea integra serviciile aferente unei monede euro digitale în aplicațiile lor preexistente, pe care clienții le cunosc deja. În orice caz, persoanele care nu au acces la un cont bancar sau la dispozitive digitale ar putea, de asemenea, să plătească cu o monedă euro digitală utilizând un card fizic la intermediarii publici, cum ar fi oficiile poștale.

Indiferent de situație, o monedă euro digitală ar oferi funcționalități atât online, cât și offline, pentru situațiile în care conectivitatea ar fi limitată. Pentru plățile în moneda euro digitală efectuate offline, informațiile privind plățile ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății, asigurând cel mai înalt nivel posibil de confidențialitate.

Î13. Care ar fi gradul de confidențialitate a unei monede euro digitale?

Confidențialitatea este una dintre cele mai importante caracteristici de proiectare ale unei monede euro digitale. Eurosistemul nu are niciun interes comercial în legătură cu datele privind plățile personale sau cu comunicarea acestora către părți terțe. Astfel, Eurosistemul nu dorește să aibă acces la informațiile personale ale utilizatorilor sau să le stocheze.

O monedă euro digitală ar permite cetățenilor să efectueze plăți fără a-și comunica datele către terți, cu excepția celor necesare pentru prevenirea activităților ilicite, în conformitate cu reglementările europene.

În plus, funcționalitatea offline a unei monede euro digitale ar oferi un nivel și mai înalt de confidențialitate, ținând cont de faptul că informațiile privind plățile ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății.

Î14. Cum s-ar asigura BCE că o monedă euro digitală este favorabilă incluziunii?

O monedă euro digitală ar fi un bun public, la fel cum sunt astăzi bancnotele și monedele, dar în format digital.

O monedă euro digitală ar putea fi utilizată liber, la nivel de bază, de către persoanele interesate, prin intermediul unei aplicații mobile sau al unui card fizic. O monedă euro digitală ar include, de asemenea, o funcționalitate offline, în situațiile în care conectivitatea ar fi limitată.

Proiectul legislativ prezentat de Comisia Europeană stabilește că instituțiile de credit care distribuie o monedă euro digitală ar trebui să furnizeze servicii de plată digitale în euro la cererea clienților lor.

De asemenea, pentru a asigura că toate persoanele, inclusiv cele cu dizabilități, cu limitări funcționale sau cu competențe digitale limitate, precum și persoanele în vârstă, pot plăti utilizând moneda euro digitală, vor fi identificate în fiecare țară din zona euro entități publice, precum oficiile poștale. Aceste entități ar oferi persoanelor vulnerabile la excluziunea financiară digitală sprijin și acces liber la serviciile aferente unei monede euro digitale, cum ar fi asistență personală și asistență specifică la deschiderea unui cont în moneda euro digitală și la utilizarea tuturor serviciilor de bază aferente unei monede euro digitale. Accesul liber la serviciile de bază aferente unei monede euro digitale ar fi oferit, de asemenea, persoanelor care nu dispun de un cont bancar.

În plus, se va pune accent în mod deosebit pe includerea grupurilor vulnerabile, precum solicitanții de azil sau beneficiarii de protecție internațională, persoanele care nu au o adresă fixă sau resortisanții țărilor terțe cărora nu li s-a acordat permis de ședere, dar a căror expulzare este imposibilă din motive de drept sau de fapt.

O monedă euro digitală ar fi concepută astfel încât să răspundă nevoilor tuturor persoanelor, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Î15. O monedă euro digitală ar putea fi programabilă?

O monedă euro digitală nu ar fi niciodată o monedă programabilă.

Banii programabili sunt o formă digitală de bani utilizată cu un scop predefinit, cum ar fi un voucher, având anumite limite în ceea ce privește locul, momentul sau la ce entitate se pot utiliza.

Astfel cum se prevede și în propunerea legislativă privind o monedă euro digitală, prezentată de Comisia Europeană, o monedă euro digitală nu ar fi o monedă programabilă, însă ar putea facilita plățile automate. De exemplu, un utilizator ar putea iniția o plată lunară automată pentru a-și plăti chiria folosind moneda euro digitală.

Î16. Intermediarii ar fi stimulați financiar pentru distribuirea unei monede euro digitale?

Eurosistemul propune un model de compensare care ar crea stimulente economice echitabile pentru furnizorii de servicii de plată, precum băncile, în vederea acoperirii costurilor operaționale aferente distribuirii unei monede euro digitale.

La fel cum se întâmplă în prezent și în cazul altor sisteme de plăți, furnizorii de servicii de plată care distribuie o monedă euro digitală ar putea percepe comisioane comercianților pentru aceste servicii. Stabilirea prețurilor pentru comercianți și furnizorii de servicii de plată ar face obiectul unui plafon, astfel cum a sugerat Comisia Europeană în propunerea legislativă privind moneda euro digitală.

La fel ca în cazul producerii și emiterii de bancnote, Eurosistemul ar suporta costurile creării unui regim și a unei infrastructuri aferente monedei euro digitale. Totodată, Eurosistemul ar urmări reducerea la minimum a costurilor suplimentare aferente investițiilor pentru intermediari, prin reutilizarea, într-o măsură cât mai mare, a infrastructurilor existente.

Î17. O monedă euro digitală ar putea reprezenta o amenințare la adresa stabilității financiare prin dezintermedierea băncilor?

Sistemul nostru financiar funcționează bine, având ca element central sistemul bancar, iar Eurosistemul dorește să mențină rolul principal al băncilor în asigurarea furnizării eficiente de credite către economia reală.

BCE va reduce la minimum orice eventuală amenințare la adresa sistemului financiar generată de o monedă euro digitală. Astfel, volumul de euro digital pe care utilizatorii îl pot deține în conturi va fi limitat, chiar și în perioade de criză, pentru a împiedica ieșirile de fonduri din depozitele bancare.

Î18. Cum s-ar asigura BCE că cetățenii pot plăti cu moneda euro digitală în același mod pe întreg teritoriul zonei euro?

Intermediarii supravegheați ar fi responsabili de distribuirea unei monede euro digitale în zona euro. Pentru a asigura o implementare armonioasă, Eurosistemul elaborează un regim privind moneda euro digitală, care constă într-un set unic de norme, standarde și proceduri pentru standardizarea plăților în moneda euro digitală la nivelul zonei euro, asigurând o acoperire paneuropeană.

Grupul pentru dezvoltarea cadrului de reglementare(Rulebook Development Group sau RDG) este în curs de a elabora acest set unic de norme, standarde și proceduri, în strânsă colaborare cu reprezentanții pieței, inclusiv cu utilizatorii, comercianții cu amănuntul și intermediarii.

Î19. În ce mod se elaborează setul unic de norme, standarde și proceduri pentru o monedă euro digitală?

În scopul de a sprijini elaborarea setului unic de norme, standarde și proceduri aferente unei monede euro digitale, Eurosistemul a înființat Grupul pentru dezvoltarea cadrului de reglementare a regimului unei monede euro digitale pentru a obține contribuții din partea sectorului financiar, a consumatorilor și a comercianților.

RDG, care este alcătuit din experți ai Eurosistemului și reprezentanți ai pieței cu experiență relevantă, își desfășoară activitatea pe baza opțiunilor privind conceperea monedei euro digitale care au fost deja aprobate de Consiliul guvernatorilor BCE.

Pe lângă RDG, au fost create o serie de direcții de lucru dedicate elaborării cadrului de reglementare pentru a lucra la anumite secțiuni ale cadrului care necesită o expertiză specială. Printre acestea se numără: (i) fluxul de lucru privind identificarea și autentificarea, care elaborează cerințe de identificare și autentificare ale monedei euro digitale, și (ii) fluxul de lucru privind cerințele legate de infrastructură, care reunește cerințe privitoare la relațiile dintre intermediari și utilizatorii finali.

Î20. Care va fi domeniul de aplicare al cadrului de reglementare privind moneda euro digitală?

Cadrul de reglementare privind moneda euro digitală va stabili setul unic de norme, standarde și proceduri pe care intermediarii supravegheați ar trebui să le urmeze atunci când distribuie o monedă euro digitală. Aceste norme, standarde și proceduri vor viza:

  • modelul funcțional și operațional al regimului unei monede euro digitale (de exemplu, fluxurile end-to-end, cerințele de bază pentru intermediarii supravegheați, standardele privind experiența minimă a utilizatorilor etc.);
  • modelul de aderare al regimului unei monede euro digitale (de exemplu, criteriile de eligibilitate prevăzute în regim, obligațiile participanților etc.);
  • cerințele tehnice aferente regimului (de exemplu, infrastructura informatică, implementarea interfeței de programare a aplicațiilor, standardele tehnice etc.);
  • cerințele privind gestionarea riscurilor;
  • normele de gestionare a regimului unei monede euro digitale (de exemplu, guvernanța regimului, procesele de gestionare a modificărilor etc.).


Î21. Care ar fi legătura între plățile instant și o monedă euro digitală?

În prezent, consumatorii au rareori opțiunea de a utiliza plățile instant atunci când efectuează plăți în magazine, ceea ce înseamnă, de asemenea, că comercianții nu își primesc banii pe loc. O monedă euro digitală ar schimba acest lucru, toate plățile în moneda euro digitală urmând a se desfășura instant.

Setul unic de norme, standarde și proceduri care sunt elaborate și – dacă sunt aprobate – puse în aplicare cu privire la o monedă euro digitală ar putea asigura dezvoltarea în continuare a soluțiilor de plată instant pentru a acoperi toate țările din zona euro. Acest lucru ar reduce dependența de întreprinderile private din afara Europei care domină în prezent sectorul plăților.

Î22. O monedă euro digitală ar avea la bază o tehnologie a registrului distribuit (distributed ledger technology – DLT), precum blockchain?

Pentru dezvoltarea unei monede euro digitale, Eurosistemul testează diferite abordări și tehnologii, atât centralizate, cât și descentralizate, inclusiv tehnologii ale registrului distribuit. Cu toate acestea, nu s-a adoptat încă o decizie.

Î23. Introducerea unei monede euro digitale ar face plățile în Europa mai vulnerabile la atacurile cibernetice?

Ca și în cazul altor infrastructuri digitale, o monedă euro digitală ar putea reprezenta o țintă pentru atacurile cibernetice. Pentru a atenua acest risc, conceperea unei monede euro digitale s-ar baza pe tehnologii de ultimă generație care ar crea un mediu rezilient din punct de vedere cibernetic și adaptabil la exigențele viitorului.

Î24. Prin ce s-ar distinge o monedă euro digitală de monedele digitale stabile (stablecoins) și criptoactive?

O monedă euro digitală ar constitui bani ai băncii centrale. Aceasta înseamnă că ar fi susținută de o bancă centrală și concepută astfel încât să răspundă nevoilor cetățenilor care o utilizează. Totodată, ar fi lipsită de riscuri și ar respecta confidențialitatea și protecția datelor. Băncile centrale au responsabilitatea de a menține valoarea banilor, indiferent de forma acestora – digitală sau fizică.

Stabilitatea și fiabilitatea monedelor digitale stabile (stablecoins) depind, în ultimă instanță, de entitatea care le emite, precum și de credibilitatea și respectarea angajamentului acesteia de a menține valoarea banilor în timp. De asemenea, emitenții privați pot utiliza datele cu caracter personal în scopuri comerciale.

Nu există o entitate identificabilă răspunzătoare de criptoactive, prin urmare creanțele nu pot fi executate.

  1. Spațiul Economic European se compune din statele membre ale UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.