Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente privind o monedă euro digitală

Ultima actualizare: 14 februarie 2024

Î1. De ce Europa ar avea nevoie de o monedă euro digitală?

Digitalizarea schimbă modul în care plătim. Utilizarea numerarului pentru efectuarea plăților este în scădere, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) a accelerat tranziția către cumpărături online și plăți digitale. O monedă euro digitală ar reprezenta o formă electronică de numerar pentru lumea digitalizată. Aceasta ar oferi consumatorilor opțiunea de a utiliza bani ai băncii centrale într-un format digital, completând bancnotele și monedele.

O monedă euro digitală ar ușura viața cetățenilor prin furnizarea a ceea ce nu există în prezent: o modalitate de plată digitală, universal acceptată în întreaga zonă euro, pentru plățile efectuate în magazine, online sau de la persoană la persoană. Similar numerarului, o monedă euro digitală ar fi lipsită de riscuri, accesibilă pe scară largă, ușor de folosit și gratuită pentru utilizările de bază.

Totodată, o monedă euro digitală ar consolida autonomia strategică și suveranitatea monetară a zonei euro prin stimularea eficienței ecosistemului european de plăți în ansamblu, prin încurajarea inovării și prin sporirea rezilienței acesteia la posibile atacuri cibernetice sau perturbări tehnice, cum ar fi întreruperile alimentării cu electricitate.

Informații suplimentare privind motivele pentru care avem nevoie de o monedă euro digitală.

Î2. În ce mod ar putea o monedă euro digitală să contribuie la autonomia strategică a Europei?

O monedă euro digitală ar oferi o soluție de plată paneuropeană, disponibilă în întreaga zonă euro, în cadrul guvernanței europene. Prin urmare, ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de furnizori de plăți privați, din afara Europei, acționând în același timp ca o contrapondere la poziția dominantă pe piață a acestora. Totodată, o monedă euro digitală ar face ca peisajul european al plăților să devină mai competitiv și mai inovator, oferind o platformă care să faciliteze furnizarea de soluții paneuropene proprii de către furnizorii de servicii de plată.

În ansamblu, o monedă euro digitală de succes ar putea transforma Europa într-un lider mondial în domeniul finanțelor digitale și al monedelor digitale emise de băncile centrale.

Î3. O monedă euro digitală ar înlocui numerarul?

Nu. O monedă euro digitală nu ar înlocui numerarul, ci l-ar completa. O monedă euro digitală ar exista în paralel cu numerarul, ca răspuns la preferința crescândă a populației pentru modalități de plată digitale, rapide și sigure. Numerarul ar continua să fie disponibil în zona euro, la fel ca și celelalte mijloace de plată electronice private utilizate în prezent.

Î4. O monedă euro digitală ar reprezenta o monedă alternativă în cadrul Eurosistemului?

Nu. O monedă euro digitală ar reprezenta o altă modalitate de a efectua plăți utilizând euro, moneda noastră unică, în Europa. Ar fi convertibilă în bancnote într-un raport de 1:1. O monedă euro digitală ar răspunde preferinței crescânde a cetățenilor și a firmelor de a plăti digital.

Î5. În ce stadiu se află la momentul de față proiectul privind o monedă euro digitală?

În urma unei etape de investigare de doi ani, Consiliul guvernatorilor BCE a decis să treacă la o etapă pregătitoare, începând de la 1 noiembrie 2023.

Etapa pregătitoare va cuprinde două faze: prima dintre acestea a început la 1 noiembrie 2023 și va dura doi ani. Ulterior, pe baza rezultatelor obținute în prima fază și a evoluțiilor din cadrul procesului legislativ, Consiliul guvernatorilor va decide dacă va trece la o a doua fază și va stabili domeniul de aplicare și durata acesteia.

Scopul întregii etape este de a dezvolta și a testa în continuare o monedă euro digitală, în conformitate cu opțiunile în materie de proiectare și cerințele tehnice definite în timpul etapei de investigare.

Etapa pregătitoare ar permite efectuarea unor analize, testări, experimentări și consultări aprofundate cu părțile interesate pentru a asigura că moneda euro digitală îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate, securitate și utilizare.

Debutul etapei pregătitoare marchează un pas semnificativ, dar nu anticipează nicio decizie a Consiliului guvernatorilor privind emiterea unei monede euro digitale. Decizia respectivă poate fi luată în considerare numai după adoptarea legislației relevante.

Î6. În ce mod sunt implicați legiuitorii europeni în acest proces?

La data de 28 iunie 2023, Comisia Europeană a prezentat un proiect de propunere legislativă privind o posibilă monedă euro digitală. Scopul actului legislativ este acela de a asigura că orice monedă euro digitală viitoare ar oferi cetățenilor și firmelor o opțiune suplimentară de a efectua plăți digitale utilizând, oriunde în zona euro, o formă de bani publici acceptată pe scară largă, ieftină, sigură și rezilientă.

Cele două procese – legislativ și de proiectare a monedei euro digitale – se vor desfășura în paralel, astfel încât Eurosistemul să poată emite prompt o monedă euro digitală, în cazul în care și atunci când decizia va fi justificată, după adoptarea cadrului legislativ pentru moneda euro digitală.

Eurosistemul va lua în considerare eventualele ajustări necesare elaborării unei monede euro digitale, care pot rezulta din deliberările legislative. Totodată, BCE este pregătită să ofere sprijin și contribuții tehnice pe parcursul procesului legislativ, după caz.

Consiliul guvernatorilor BCE va decide dacă va emite o monedă euro digitală numai după adoptarea actului legislativ.

Î7. Care sunt părțile implicate în proiectul privind o monedă euro digitală?

Eurosistemul – BCE și băncile centrale naționale din zona euro – trebuie să se asigure că o monedă euro digitală răspunde nevoilor utilizatorilor. Din acest motiv, Eurosistemul cooperează îndeaproape și interacționează periodic cu factorii de decizie, legiuitorii, participanții pe piață și organizațiile societății civile. Grupurile de reflecție, în calitatea lor de foruri destinate ascultării directe a opiniilor și preferințelor cetățenilor, au adus, de asemenea, o contribuție inestimabilă.

Aceste intervenții au loc în diferite contexte, precum Consiliul privind plățile de mică valoare în euro, un forum prezidat de BCE, care reunește toate părțile interesate de pe piața plăților, sau Grupul consultativ pentru piețe, alcătuit din experți care au furnizat informații cu privire la proiectarea produsului și la distribuirea unei monede euro digitale în cursul etapei de investigare.

Totodată, BCE participă periodic la reuniunile Eurogrupului cu miniștrii finanțelor din țările zonei euro și prezintă periodic în fața Parlamentului European cele mai recente evoluții ale proiectului. De asemenea, organizează seminare cu organizații ale societății civile europene pentru a asculta opiniile acestora.

Î8. Cine ar putea să folosească o monedă euro digitală?

După cum se menționează în propunerea legislativă prezentată de Comisia Europeană, o monedă euro digitală ar fi pusă la dispoziția persoanelor, a companiilor și a entităților publice care au reședința sau sunt stabilite într-un stat membru din zona euro cu titlu temporar sau permanent.

Persoanele care călătoresc în zona euro în scopuri personale sau profesionale sau care au avut anterior reședința sau au fost stabilite într-o țară din zona euro ar putea avea, de asemenea, acces la euro digital.

În plus, persoanele, companiile și entitățile publice care au reședința sau sunt stabilite în afara zonei euro pot accesa moneda euro digitală prin deschiderea de conturi în euro digital la furnizori de servicii de plată stabiliți sau care își desfășoară activitatea într-o țară membră a Spațiului Economic European[1] sau într-o țară terță, sub rezerva unui acord prealabil încheiat între UE și țările terțe respective și/sau a unor acorduri încheiate între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale din state membre din afara zonei euro și din țări terțe.

Î9. De ce ar dori cetățenii să utilizeze o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar constitui o soluție de plată pentru toate situațiile, putând fi utilizată oricând și oriunde în zona euro. Ar reprezenta un mijloc de plată digital, universal acceptat, pe care consumatorii l-ar putea utiliza gratuit în magazine, online sau în tranzacții de la persoană la persoană. Aceasta ar oferi cetățenilor opțiunea de a plăti digital, continuând în același timp să utilizeze un mijloc public de plată. În plus, ar fi disponibilă atât online, cât și offline.

O monedă euro digitală ar fi concepută astfel încât să ofere un nivel de confidențialitate superior celui al altor metode de plată digitale. Eurosistemul nu ar putea identifica persoane pe baza plăților efectuate de acestea. Detaliile personale asociate operațiunilor de plată efectuate offline cu o monedă euro digitală ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății.

O monedă euro digitală ar fi sigură și ușor de utilizat și ar urmări, de asemenea, să promoveze incluziunea financiară digitală prin asigurarea faptului că nimeni nu este lăsat în urmă. O monedă euro digitală ar răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități și ale celor care nu au acces la un cont bancar sau care nu au competențe digitale sau financiare.

Pentru a asigura faptul că o monedă euro digitală ar fi utilizabilă și accesibilă în întreaga zonă euro, proiectul de propunere legislativă prezentat de Comisia Europeană prevede acceptarea obligatorie de către comercianți și distribuirea obligatorie de către intermediarii supravegheați către clienții lor.

Î10. Ce plus-valoare ar aduce o monedă euro digitală comercianților?

O monedă euro digitală ar constitui o veritabilă soluție paneuropeană, acceptată în întreaga zonă euro. Ar putea oferi o alternativă mai simplă și mai ieftină la peisajul actual fragmentat al plăților în care își desfășoară activitatea comercianții. O monedă euro digitală ar plasa comercianții într-o poziție mai favorabilă în procesul de negociere a condițiilor cu furnizorii de soluții de plată și ar reduce costurile acestora. Aceste costuri mai mici ar putea fi apoi transferate clienților.

Datorită unei monede euro digitale, comercianții ar putea beneficia, de asemenea, de parități de conversie mai ridicate. Acest lucru este deosebit de relevant pentru cumpărăturile online, deoarece este mai puțin probabil ca clienții să renunțe la o achiziție dacă sunt familiarizați cu instrumentul de plată. Totodată, o monedă euro digitală ar permite comercianților să primească plăți instant, fără costuri suplimentare.

Î11. Ce plus-valoare ar aduce o monedă euro digitală intermediarilor?

Intermediarii supravegheați, precum băncile, ar deține un rol esențial în distribuirea unei monede euro digitale. Aceștia ar avea rolul de punct de contact principal pentru persoane fizice, comercianți și firme în ceea ce privește toate aspectele legate de moneda euro digitală și ar presta toate serviciile destinate utilizatorilor finali.

O monedă euro digitală ar permite intermediarilor să aibă o acoperire imediată în întreaga zonă euro, spre deosebire de majoritatea inovațiilor private, care tind să se axeze pe anumite piețe interne. Astfel, o monedă euro digitală ar putea servi drept platformă pentru intermediari, care să stimuleze în continuare inovarea și concurența pe piețele în expansiune ale comerțului electronic și plăților digitale la nivelul zonei euro.

O monedă euro digitală ar putea genera, de asemenea, oportunități de afaceri suplimentare pentru intermediari. De exemplu, conform propunerii Eurosistemului, în cazul în care comercianții din afara zonei euro ar dori să opereze în euro digital, aceștia ar trebui să dețină un cont la un furnizor de servicii de plată din zona euro.

În plus, modelul de compensare pentru moneda euro digitală, astfel cum se prevede în prezentul proiect de propunere legislativă al Comisiei Europene, oferă intermediarilor stimulente economice comparabile cu alte mijloace digitale de plată. În acest sens, o monedă euro digitală ar oferi, de asemenea, intermediarilor posibilitatea de a investi în servicii suplimentare cu valoare adăugată pentru clienții lor.

Î12. Cetățenii ar trebui să plătească pentru a utiliza o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar fi un bun public. Prin urmare, ar fi gratuită pentru utilizările de bază pentru persoanele care doresc să o folosească.

Cu toate acestea, intermediarii supravegheați, inclusiv băncile, ar putea utiliza funcționalitățile de bază ale unei monede euro digitale ca bază pentru dezvoltarea în continuare a propriilor platforme și soluții. Apoi, acești intermediari ar putea să ofere clienților lor alte servicii cu valoare adăugată, contra cost.

Î13. Cum ar funcționa o monedă euro digitală?

O monedă euro digitală ar permite cetățenilor să efectueze plăți instant sigure, în magazine fizice și online, precum și între persoane fizice, indiferent de țara din zona euro în care se află sau de furnizorul de servicii de plată la care au deschis un cont. În prezent, BCE cercetează modul în care acest lucru ar putea funcționa în practică.

De exemplu, Eurosistemul ar elabora o aplicație dedicată monedei euro digitale la care toți cetățenii să poată avea acces în mod echitabil. Alternativ, intermediarii, inclusiv băncile, ar putea integra serviciile aferente unei monede euro digitale în aplicațiile lor preexistente, cu care clienții lor sunt deja familiarizați. În orice caz, persoanele care nu au acces la un cont bancar sau la dispozitive digitale ar putea, de asemenea, să plătească cu o monedă euro digitală utilizând un card fizic pus la dispoziție de intermediari publici, cum ar fi oficiile poștale.

Indiferent de situație, o monedă euro digitală ar oferi funcționalități atât online, cât și offline, pentru situațiile în care conectivitatea ar fi limitată. Pentru plățile în euro digital efectuate offline, detaliile personale asociate operațiunilor ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății.

Informații suplimentare privind modul în care ar funcționa o monedă euro digitală.

Î14. Care ar fi gradul de confidențialitate a unei monede euro digitale?

Protecția vieții private reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici care trebuie avute în vedere la proiectarea unei monede euro digitale. Eurosistemul nu are niciun interes în legătură cu datele personale privind plățile sau cu obiceiurile de plată ale persoanelor. Eurosistemul nu ar putea identifica persoane pe baza operațiunilor efectuate de acestea.

O monedă euro digitală ar permite cetățenilor să efectueze plăți online fără a-și comunica datele către terți, cu excepția celor necesare pentru prevenirea activităților ilicite, în conformitate cu reglementările europene.

Plățile offline în moneda euro digitală ar oferi un nivel și mai înalt de confidențialitate. Detaliile personale asociate operațiunilor de plată ar fi cunoscute numai de plătitor și de beneficiarul plății. Similar plăților online, nu ar fi implicate niciun fel de părți terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a evita falsificările.

Î15. Cum s-ar asigura BCE că o monedă euro digitală este favorabilă incluziunii?

O monedă euro digitală ar fi un bun public, la fel cum sunt astăzi bancnotele și monedele, dar în format digital.

O monedă euro digitală ar fi gratuită pentru utilizările de bază pentru persoanele care ar dori să o folosească prin intermediul unei aplicații mobile sau al unui card fizic. O monedă euro digitală ar funcționa, de asemenea, offline, în cazul în care utilizatorii au o conectivitate limitată.

Proiectul legislativ prezentat de Comisia Europeană stabilește că instituțiile de credit care distribuie o monedă euro digitală ar trebui să furnizeze servicii de plată digitale în euro la cererea clienților lor.

De asemenea, pentru a asigura că toate persoanele, inclusiv cele cu dizabilități, cu limitări funcționale sau cu competențe digitale limitate, precum și persoanele în vârstă, pot plăti utilizând moneda euro digitală, vor fi identificate în fiecare țară din zona euro entități publice, precum oficiile poștale. Aceste entități ar oferi persoanelor vulnerabile la excluziunea financiară digitală sprijin și acces liber la serviciile aferente unei monede euro digitale, cum ar fi sprijin față în față și asistență specifică la deschiderea unui cont în euro digital și la utilizarea tuturor serviciilor de bază aferente unei monede euro digitale. S-ar oferi acces gratuit la serviciile de bază aferente unei monede euro digitale și persoanelor care nu dispun de un cont bancar.

În plus, se va pune un accent deosebit pe includerea grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adresă fixă, solicitanții de azil sau beneficiarii de protecție internațională.

O monedă euro digitală ar fi concepută astfel încât să răspundă nevoilor tuturor persoanelor, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Î16. O monedă euro digitală ar putea fi programabilă?

O monedă euro digitală nu ar fi niciodată programabilă.

Banii programabili sunt o formă digitală de bani utilizată cu un scop predefinit, cum ar fi un voucher, având anumite limite în ceea ce privește locul, momentul sau entitatea la care se pot utiliza.

Astfel cum se prevede și în propunerea legislativă privind o monedă euro digitală, prezentată de Comisia Europeană, o monedă euro digitală nu ar fi o monedă programabilă, însă ar putea facilita plățile automate, dacă utilizatorii doresc să utilizeze această funcție. De exemplu, un utilizator ar putea decide să configureze o plată lunară automată pentru a transfera instantaneu euro digital unor membri ai familiei sau unor prieteni.

Î17. Intermediarii ar fi stimulați financiar pentru distribuirea unei monede euro digitale?

Eurosistemul propune un model de compensare care ar crea stimulente economice echitabile pentru furnizorii de servicii de plată, precum băncile, în vederea acoperirii costurilor operaționale aferente distribuirii unei monede euro digitale.

La fel cum se întâmplă în prezent și în cazul altor sisteme de plăți, furnizorii de servicii de plată care distribuie euro digital ar putea percepe comisioane comercianților pentru aceste servicii. Stabilirea prețurilor pentru comercianți și furnizorii de servicii de plată ar face obiectul unui plafon, astfel cum a sugerat Comisia Europeană în propunerea legislativă privind moneda euro digitală.

La fel ca în cazul producerii și emiterii de bancnote, Eurosistemul ar suporta costurile creării unui regim și a unei infrastructuri aferente monedei euro digitale. Totodată, Eurosistemul ar urmări reducerea la minimum a costurilor suplimentare aferente investițiilor pentru intermediari, prin reutilizarea, într-o măsură cât mai mare, a infrastructurilor existente.

Î18. O monedă euro digitală ar putea reprezenta o amenințare la adresa stabilității financiare prin dezintermedierea băncilor?

Sistemul nostru financiar, având ca element central sistemul bancar, funcționează bine, iar Eurosistemul dorește să mențină rolul principal al băncilor în asigurarea furnizării eficiente de credite către economia reală.

BCE va reduce la minimum orice eventuală amenințare la adresa sistemului financiar generată de o monedă euro digitală. Astfel, volumul de euro digital pe care utilizatorii îl pot deține în conturi va fi limitat, pentru a împiedica ieșirile de fonduri din depozitele bancare, chiar și în perioade de criză.

Î19. Cum s-ar asigura BCE că cetățenii pot plăti cu moneda euro digitală în același mod pe întreg teritoriul zonei euro?

Intermediarii supravegheați ar fi responsabili de distribuirea unei monede euro digitale în zona euro. Pentru a asigura o implementare armonioasă, Eurosistemul elaborează un regim privind moneda euro digitală, care constă într-un set unic de norme, standarde și proceduri pentru standardizarea plăților în moneda euro digitală la nivelul zonei euro, asigurând o acoperire paneuropeană.

Grupul pentru elaborarea cadrului de reglementare (Rulebook Development Group sau RDG) este în curs de a elabora acest set unic de norme, standarde și proceduri, în strânsă colaborare cu reprezentanții pieței, inclusiv cu utilizatorii, comercianții cu amănuntul și intermediarii.

Î20. În ce mod se elaborează setul unic de norme, standarde și proceduri pentru o monedă euro digitală?

Cu scopul de a sprijini elaborarea setului unic de norme, standarde și proceduri aferente unei monede euro digitale, Eurosistemul a înființat Grupul pentru elaborarea cadrului de reglementare a regimului unei monede euro digitale pentru a obține contribuții din partea sectorului financiar, a consumatorilor și a comercianților.

Grupul, alcătuit din experți ai Eurosistemului și reprezentanți ai pieței cu experiență relevantă, își desfășoară activitatea pe baza opțiunilor privind conceperea monedei euro digitale care au fost deja aprobate de Consiliul guvernatorilor BCE.

Pe lângă grup, au fost create o serie de direcții de lucru dedicate elaborării cadrului de reglementare pentru a lucra la anumite secțiuni ale cadrului care necesită o expertiză specială.

Î21. Care va fi domeniul de aplicare al cadrului de reglementare privind moneda euro digitală?

Cadrul de reglementare privind moneda euro digitală va stabili setul unic de norme, standarde și proceduri pe care intermediarii supravegheați ar trebui să le urmeze atunci când distribuie o monedă euro digitală. Aceste norme, standarde și proceduri vor viza:

  • modelul funcțional și operațional al regimului unei monede euro digitale (de exemplu, fluxurile end-to-end, cerințele de bază pentru intermediarii supravegheați, standardele minime privind experiența utilizatorilor etc.);
  • modelul de aderare al regimului unei monede euro digitale (de exemplu, criteriile de eligibilitate prevăzute în regim, obligațiile participanților etc.);
  • cerințele tehnice aferente regimului (de exemplu, infrastructura informatică, implementarea interfeței de programare a aplicațiilor, standardele tehnice etc.);
  • cerințele privind gestionarea riscurilor;
  • normele de gestionare a regimului unei monede euro digitale (de exemplu, guvernanța regimului, procesele de gestionare a modificărilor etc.).

Î22. Care ar fi legătura între plățile instant și o monedă euro digitală?

În prezent, consumatorii au rareori opțiunea de a utiliza plățile instant atunci când efectuează plăți în magazine, ceea ce înseamnă, de asemenea, că comercianții nu își primesc banii pe loc. O monedă euro digitală ar schimba acest lucru, toate plățile în euro digital urmând a avea loc instantaneu.

Setul unic de norme, standarde și proceduri care sunt elaborate și, dacă sunt aprobate, puse în aplicare cu privire la o monedă euro digitală ar putea asigura dezvoltarea în continuare a soluțiilor de plată instant pentru a acoperi toate țările din zona euro. Aceasta ar reduce dependența de companii private din afara Europei care domină, în prezent, sectorul plăților.

Î23. O monedă euro digitală ar avea la bază o tehnologie a registrului distribuit (distributed ledger technology – DLT), precum blockchain?

Pentru elaborarea unei monede euro digitale, Eurosistemul testează diferite tehnologii, atât centralizate, cât și descentralizate, inclusiv tehnologii ale registrului distribuit. Cu toate acestea, nu s-a adoptat încă o decizie.

Î24. Introducerea unei monede euro digitale ar face plățile în Europa mai vulnerabile la atacurile cibernetice?

Similar altor infrastructuri digitale, o monedă euro digitală ar putea reprezenta o țintă pentru atacurile cibernetice. Pentru a atenua acest risc, conceperea unei monede euro digitale s-ar baza pe tehnologii de ultimă generație care ar crea un mediu rezilient din punct de vedere cibernetic și adaptabil la exigențele viitorului.

Î25. Prin ce s-ar distinge o monedă euro digitală de monedele digitale stabile (stablecoins) și criptoactive?

O monedă euro digitală ar constitui bani ai băncii centrale, ceea ce înseamnă că ar fi susținută de o bancă centrală și concepută astfel încât să răspundă nevoilor cetățenilor care o utilizează. Ca atare, ar fi lipsită de riscuri. În plus, aceasta ar respecta confidențialitatea și protecția datelor. Băncile centrale au responsabilitatea de a menține valoarea banilor, indiferent de forma acestora – digitală sau fizică.

Stabilitatea și fiabilitatea monedelor digitale stabile (stablecoins) depind, în ultimă instanță, de entitatea care le emite, precum și de credibilitatea și respectarea angajamentului acesteia de a menține valoarea banilor în timp. De asemenea, emitenții privați pot utiliza datele cu caracter personal în scopuri comerciale.

Nu există o entitate identificabilă răspunzătoare de criptoactive, prin urmare creanțele nu pot fi executate.

  1. Spațiul Economic European este alcătuit din statele membre ale UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.