European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali

Q1. L-euro diġitali se jieħu post il-flus kontanti?

Le, euro diġitali jkun qed jikkumplimenta l-flus kontanti, u mhux jissostitwihom. Il-flus kontanti se jibqgħu disponibbli fiż-żona tal-euro. Euro diġitali jaħdem flimkien mal-flus kontanti bħala risposta għad-domanda li qed tevolvi tal-konsumaturi biex iħallsu diġitalment, b’mod rapidu u sikur.

Q2. X’konsegwenzi jkollu ħruġ ta’ euro diġitali għas-settur bankarju?

Euro diġitali m'għandux ikollu konsegwenzi negattivi għas-settur finanzjarju. Biex nagħmlu dan, se nqisu r-rekwiżiti li ġejjin: i) euro diġitali għandu jintuża prinċipalment bħala mezz ta’ ħlas u ma jsirx strument għal investimenti finanzjarji, u ii) intermedjarji taħt superviżjoni għandhom ikunu involuti fil-ġestjoni tal-euro diġitali.

Q3. Għaliex euro diġitali jkun aħjar mill-istablecoins u l-kriptoassi?

Euro diġitali jkun flus tal-bank ċentrali. Dan ifisser li jkun appoġġat minn bank ċentrali, iddisinjat biex jissodisfa l-bżonnijiet taċ-ċittadini: ikun mingħajr riskju u jirrispetta l-privatezza u l-protezzjoni tad-data. Il-banek ċentrali għandhom mandat biex iżommu l-valur tal-flus, indipendentement mill-forma fiżika jew diġitali tagħhom.

L-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-istablecoins fl-aħħar mill-aħħar jiddependu fuq l-entità li toħroġhom u fuq il-kredibilità u l-infurzabbiltà tal-wegħda tagħhom li jżommu l-valur maż-żmien. Emittenti privati jistgħu jużaw ukoll data personali għal skopijiet kummerċjali.

M'hemm l-ebda entità identifikabbli responsabbli għall-kriptoassi, li jfisser li t-talbiet ma jistgħux jiġu infurzati.

Q4. Euro diġitali se jkun ibbażat fuq distributed ledger technology (DLT) bħal Blockchain?

L-Eurosistema qed tesperimenta b’approċċi u teknoloġiji differenti biex tagħmel euro diġitali disponibbli. Dan jinkludi kemm soluzzjonijiet ċentralizzati kif ukoll deċentralizzati bħal DLT. Madankollu għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni.

Q5. L-euro diġitali jkun munita alternattiva fl-Eurosistema?

Le – euro diġitali jkun biss mod ieħor kif isiru pagamenti bl-euro, il-munita unika tagħna, fl-Ewropa. Ikun konvertibbli wieħed għal wieħed mal-karti tal-flus. Euro diġitali jirrispondi għall-preferenzi li qed jiżviluppaw taċ-ċittadini u l-impriżi għall-ħlasijiet diġitali.

Q6. Għaliex il-konsumaturi jridu jużaw euro diġitali?

Euro diġitali jkun mezz ta’ ħlas diġitali li huwa sikur, faċli tużah u rħis daqs il-flus kontanti tal-lum. Ikun bla ħlas għal nies li jużawh għall-bżonnijiet bażiċi tal-ħlas u jista’ jintuża kullimkien fiż-żona tal-euro.

F’dinja li fiha ċ-ċittadini qed jagħmlu aktar u aktar ħlasijiet b’mod elettroniku u li fiha s-suq tal-ħlasijiet diġitali qed ikompli jikber, euro diġitali jipprovdi għażla addizzjonali għal kulħadd – unitajiet domestiċi, negozji żgħar u korporazzjonijiet kbar – biex jagħmlu ħlasijiet billi jużaw il-flus tal-bank ċentrali.

Għal dawk li jitħallsu bħal negozjanti u negozji żgħar, euro diġitali jipprovdi mezz addizzjonali biex jirċievu ħlasijiet mill-klijenti tagħhom.

Euro diġitali jista’ joffri wkoll funzjonalitajiet avvanzati, bħal fatturi ta' ħlas awtomatizzati jew bl-użu ta’ xi forma ta' identità diġitali.

Q7. X’jiġri jekk bank ċentrali barra ż-żona tal-euro joħroġ il-munita diġitali tiegħu qabel l-Eurosistema?

Il-banek ċentrali ewlenin kollha qed jeżaminaw il-possibbiltà li joħorġu munita diġitali tal-bank ċentrali, iżda din mhijiex tellieqa jew kompetizzjoni. Hemm fehim komuni fil-livell tal-G20 li l-kooperazzjoni hija meħtieġa meta niġu għall-użu internazzjonali tal-muniti diġitali tal-bank ċentrali.

Barra minn hekk, l-attenzjoni bir-reqqa u s-sigurtà jiġu qabel il-ħeffa: għandna bżonn sistema li taħdem għal kulħadd u hija stabbli mill-ewwel jum. Euro diġitali jeħtieġ ċerta infrastruttura min-naħa tal-banek ċentrali u l-intermedjarji taħt superviżjoni involuti.

L-Eurosistema qed tikkollabora ma’ banek ċentrali oħrajn biex tifhem l-implikazzjonijiet tal-ħruġ ta’ munita diġitali għad-diversi ekonomiji inkwistjoni. Aħna nibbenefikaw billi naqsmu l-ħsibijiet u l-esperjenzi rispettivi tagħna.

Qed inħarsu lejn il-possibbiltà ta’ euro diġitali biex inwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna u nippjanaw li niddependu fuq l-għażliet Ewropej għall-ħlasijiet, bħala kwistjoni ta’ awtonomija u sovranità.

Q8. X'inhi l-kronoloġija għall-introduzzjoni ta’ euro diġitali?

Qabel ma nieħdu deċiżjoni dwar jekk noħorġux euro diġitali rridu niddeċiedu dwar id-disinn potenzjali tiegħu u nittestjaw l-abilità tiegħu li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti finali. Ikun hemm bżonn ta’ numru ta’ passi qabel ma jkun jista’ jiġi introdott euro diġitali.

Wara x-xogħol ta’ sperimentazzjoni magħmul mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro, f’Lulju 2021 nedejna l-fażi ta’ investigazzjoni tal-proġett tal-euro diġitali. Din il-fażi għandha l-għan li tidentifika l-aħjar disinn ta’ euro diġitali u tiżgura li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti tagħha. Matul din il-fażi ser nanalizzaw wkoll kif l-intermedjarji finanzjarji jistgħu jipprovdu servizzi front-end li jibnu fuq euro diġitali.

Se nlestu dan ix-xogħol sa Ottubru 2023.

Il-Kunsill Governattiv imbagħad ser jiddeċiedi jekk jgħaddix għall-fażi li jmiss, li fiha naraw l-iżvilupp ta’ servizzi integrati kif ukoll inwettqu ttestjar u esperimentazzjoni diretta possibbli ta’ euro diġitali. Din il-fażi għandha ddum madwar tliet snin.

Qegħdin nittrattaw din il-kwistjoni bħala prijorità, iżda rridu nieħdu wkoll iż-żmien biex nagħmlu l-affarijiet sewwa. L-impatt ta’ euro diġitali jeħtieġ li jiġi analizzat bir-reqqa qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

Q9. Għaliex tissuġġerixxu limitu fuq id-depożiti ta’ “livell wieħed”? Kemm għandha tkun baxxa r-rata tal-imgħax fuq id-depożiti tat-“tieni livell”?

Qed neżaminaw ir-riskji possibbli għall-istabbiltà finanzjarja u t-trażmissjoni tal-politika monetarja li jistgħu jirriżultaw mill-introduzzjoni ta’ euro diġitali.

Jekk jiġi introdott, euro diġitali jkun għażla ta’ ħlas addizzjonali aktar milli forma ta' investiment finanzjarju. L-Eurosistema qed tivvaluta l-għażliet tad-disinn li jimpedixxu lin-nies milli jkollhom ammonti kbar ta’ euro diġitali bħala investiment mingħajr riskju jew li jċaqilqu l-fondi minn depożiti bankarji għal euro diġitali. Flimkien mal-possibbiltà li jiġu stabbiliti limiti ta’ żamma assoluti, għażla oħra hija r-remunerazzjoni f’livelli.

Kieku l-investimenti tal-euro diġitali kellhom jiġu rremunerati, ir-remunerazzjoni tal-investimenti tal-individwi għall-użu bażiku bl-imnut fi ħlasijiet (jiġifieri l-ewwel livell) tkun żero jew pożittiva u għalhekk qatt agħar minn dik tal-flus kontanti. Ir-rimunerazzjoni tat-"tieni livell" għandha tkun ċertu livell taħt dak ta’ assi li huma kkunsidrati sikuri, sabiex jiġi evitat li euro diġitali jsir forma ta' investiment, billi l-flus tal-bank ċentrali huma l-assi li jgħaqqdu bl-aħjar mod is-sigurtà u l-istabbiltà.

Aħna ma ħadna l-ebda deċiżjoni dwar remunerazzjoni f’livelli jew limitu possibbli, u nistgħu nikkunsidraw għażliet alternattivi waqt li nkomplu l-analiżi tagħna

Q10. X'data tistenna li tipproċessa għal ħlasijiet magħmula f'euro diġitali? Tkun tista’ tittraċċa l-imġiba tal-ħlas tan-nies u taqsamha ma’ aġenziji tal-gvern u istituzzjonijiet pubbliċi oħra?

L-Eurosistema m'għandha l-ebda interess li tiġbor data ta’ ħlas minn utenti individwali, li tittraċċa l-imġiba tal-ħlas jew li taqsam tali data ma’ aġenziji tal-gvern jew istituzzjonijiet pubbliċi oħra.

Euro diġitali jippermetti lin-nies jagħmlu ħlasijiet mingħajr ma jaqsmu d-data tagħhom ma’ partijiet terzi, minbarra dak li hu meħtieġ biex jiġu evitati attivitajiet illeċiti.

Biex il-ħlasijiet jibqgħu kwistjoni privata, tipi differenti ta’ data jkunu jeħtieġu li jiġu protetti: l-identità tal-utent, data dwar il-ħlas individwali (eż. l-ammont tiegħu) u metadata relatata mat-tranżazzjoni (eż. l-indirizz IP tal-apparat użat għat-tranżazzjoni).

L-utenti x'aktarx ikollhom jidentifikaw lilhom innifishom meta jkollhom l-ewwel aċċess għas-servizzi diġitali tal-euro, iżda xorta jistgħu jinżammu gradi differenti ta’ privatezza għall-ħlasijiet tagħhom.

Livell għoli ta’ privatezza jista' jkun appoġġjat ukoll b'modi oħra. Pereżempju, l-identitajiet tal-utenti jistgħu jinżammu separati mid-data tal-ħlas, li jippermettu biss lill-unitajiet tal-intelliġenza finanzjarja jiksbu din l-informazzjoni fi ħdan qafas legali definit sew sabiex jiġu identifikati l-pagatur u l-benefiċjarju meta tkun issuspettata attività kriminali.

Q11. Inħatru kumpaniji esterni biex jiżviluppaw prototipi għal interfaces tal-utent potenzjali. X'inhu l-iskop ta' dan?

L-iżvilupp ta’ prototip huwa attività ta' tagħlim f'ambjent sperimentali – "eżerċizzju tal-laboratorju". Qed nittestjaw sa liema punt il-funzjonijiet back-end tal-Eurosistema (l-infrastruttura tas-saldu li taħdem fl-isfond biex tirreġistra t-trasferimenti u l-pożizzjonijiet diġitali tal-euro) jistgħu jiġu integrati bla xkiel ma’ soluzzjonijiet ta’ ħlas front-end eżistenti disponibbli għall-pubbliku Qegħdin niffokaw fuq l-integrazzjoni f'ħames każijiet speċifiċi ta' użu: ħlasijiet online peer-to-peer (pari lil pari); pagamenti offline peer-to-peer; ħlasijiet fil-punt tal-bejgħ (eż. fil-ħwienet, mibdija minn min iħallas); ħlasijiet fil-punt tal-bejgħ mibdija minn min jitħallas; u ħlasijiet tal-kummerċ elettroniku. L-ebda ħlas reali mhu se jiġi pproċessat fl-eżerċizzju ta' prototipi (euro diġitali ma nħariġx, għalhekk qed inwettqu sempliċiment simulazzjonijiet). Il-prototip li jirriżulta minn dawn l-esperimenti mhuwiex maħsub biex isir il-qalba ta 'sistema ta' produzzjoni eventwali.

Q12. Il-BĊE kif għażel il-kumpaniji li qed jipparteċipaw fil-prototipar?

l-BĊE għamel sejħa pubblika għal espressjonijiet ta' interess biex jieħu sehem fl-eżerċizzju ta' prototipi. B'kollox applikaw 54 kumpanija, li minnhom ntgħażlu ħamsa. Erba’ kapaċitajiet essenzjali u 28 kapaċità speċifika (definiti minn qabel u ppubblikati fuq is-sit web tal-BĊE) intużaw biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-applikanti għall-ħames każijiet ta’ użu imsemmija hawn fuq. Il-proċess ta' għażla ried jidentifika grupp ta' kampjun ta' kumpaniji li koprew kull tip ta' attur fis-suq (intermedjarji, proċessuri tal-ħlas u bejjiegħa bl-imnut). Il-kumpaniji pparteċipaw fil-proċess tal-għażla bi spejjeż tagħhom. Il-livell ta’ interess fil-parteċipazzjoni fil-prototipar juri li l-kumpaniji privati ​​jaraw l-euro diġitali bħala żvilupp importanti u li għalih jixtiequ jikkontribwixxu (eż. biex itejbu r-reputazzjoni tagħhom), anki mingħajr gwadann finanzjarju.

Q13. Ir-riżultati tal-prototipar se jiġu ppubblikati?

Il-ħtieġa ta' trasparenza biex tiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi kienet stabbilita fis-sejħa inizjali għall-interess. Il-BĊE ddeċieda li jmur lil hinn minn dak li jipprevedu r-regoli tal-UE għal kuntratti mhux imħallsa u applika trasparenza akbar milli meħtieġ. L-applikanti ġew mgħarrfa li l-informazzjoni kollha se tkun kondiviża. Matul il-fażi ta’ żvilupp fir-raba’ trimestru tal-2022, il-BĊE se jipprovdi kjarifiki tekniċi, kif meħtieġ, lill-fornituri ta’ prototipi front-end u jallinja l-aspettattivi tal-integrazzjoni ma’ dawn il-fornituri (jiġifieri kif il-komponenti front u back-end jistgħu jiġu interfaċċjati għall-eżerċizzju ta’ prototipi). Fl-ewwel trimestru tal-2023, ir-riżultati tal-eżerċizzju tal-prototipar se jiġu ppubblikati, flimkien mal-informazzjoni teknika li tappoġġja r-riżultati.

Q14. Il-BĊE kif se jiżgura l-privatezza tad-data tal-utent?

L-eżerċizzju ta' prototipar se jiddependi bis-sħiħ fuq tranżazzjonijiet simulati. L-ebda data individwali jew aggregata dwar ħlasijiet attwali mhi se tintuża jew tinqasam mal-fornituri ta’ prototipi front-end u parteċipanti fl-esperimenti u t-testijiet. Tkun xi tkun id-data meħtieġa għall-eżerċizzju tal-laboratorju se tiġi ġġenerata biss għall-iskop tal-esperimenti. Il-BĊE għandu l-ħsieb li josserva l-ogħla standards possibbli ta’ privatezza tad-data f’kull ħin.