European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mistoqsijiet frekwenti (FAQs) fuq l-euro diġitali

Q1. L-euro diġitali jieħu post il-flus kontanti?

Le, euro diġitali jkun qed jikkumplimenta l-flus kontanti, u mhux jissostitwihom. Il-flus kontanti se jibqgħu disponibbli fiż-żona tal-euro. Euro diġitali jiffunzjona flimkien mal-flus kontanti bħala risposta għad-domanda li qed tevolvi tal-konsumaturi biex iħallsu diġitalment, b’mod rapidu u sikur.

Q2. X’konsegwenzi jkollu ħruġ ta’ euro diġitali għas-settur bankarju?

Euro diġitali m'għandux ikollu konsegwenzi negattivi għas-settur finanzjarju. Biex nagħmlu dan, se nqisu r-rekwiżiti li ġejjin: i) euro diġitali għandu jintuża prinċipalment bħala mezz ta’ ħlas u ma jsirx strument għal investimenti finanzjarji, u ii) intermedjarji taħt superviżjoni għandhom ikunu involuti fil-ġestjoni tal-euro diġitali.

Q3. Għaliex euro diġitali jkun aħjar mill-istablecoins u l-kriptoassi?

Euro diġitali jkun flus tal-bank ċentrali. Dan ifisser li jkun appoġġat minn bank ċentrali, iddisinjat biex jissodisfa l-bżonnijiet taċ-ċittadini: ikun mingħajr riskju u jirrispetta l-privatezza u l-protezzjoni tad-data. Il-banek ċentrali għandhom mandat biex iżommu l-valur tal-flus, indipendentement mill-forma fiżika jew diġitali tagħhom.

L-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-istablecoins fl-aħħar mill-aħħar jiddependu fuq l-entità li toħroġhom u fuq il-kredibbiltà u l-infurzabbiltà tal-wegħda tagħhom li jżommu l-valur maż-żmien. Emittenti privati jistgħu jużaw ukoll dejta personali għal skopijiet kummerċjali.

M'hemm l-ebda entità identifikabbli responsabbli għall-kriptoassi, li jfisser li t-talbiet ma jistgħux jiġu infurzati.

Q4. Euro diġitali se jkun ibbażat fuq distributed ledger technology (DLT) bħal Blockchain?

L-Eurosistema qed tesperimenta b’approċċi u teknoloġiċi differenti biex tagħmel euro diġitali disponibbli. Dan jinkludi kemm soluzzjonijiet ċentralizzati kif ukoll deċentralizzati bħal DLT. Madankollu għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni.

Q5. L-euro diġitali jkun munita alternattiva fl-Eurosistema?

Le – euro diġitali jkun biss mod ieħor kif isiru ħlasijiet bl-euro, il-munita unika tagħna, fl-Ewropa. Ikun konvertibbli wieħed għal wieħed mal-karti tal-flus. Euro diġitali jirrispondi għall-preferenzi li qed jiżviluppaw taċ-ċittadini u l-impriżi għall-ħlasijiet diġitali.

Q6. Għaliex il-konsumaturi jridu jużaw euro diġitali?

Euro diġitali jkun mezz ta’ ħlas diġitali ta’ ħlas li huwa sikur, faċli tużah u rħis daqs il-flus kontanti tal-lum. Ikun bla ħlas għal nies li jużawh għall-bżonnijiet bażiċi tal-ħlas u jista’ jintuża kullimkien fiż-żona tal-euro.

F’dinja li fiha ċ-ċittadini qed jagħmlu aktar u aktar ħlasijiet b’mod elettroniku u li fiha s-suq tal-ħlasijiet diġitali qed ikompli jikber, euro diġitali jipprovdi għażla addizzjonali għal kulħadd – unitajiet domestiċi, negozji żgħar u korporazzjonijiet kbar – biex jagħmlu ħlasijiet billi jużaw il-flus tal-bank ċentrali.

Għal dawk li jitħallsu bħal negozjanti u negozji żgħar, euro diġitali jipprovdi mezz addizzjonali biex jirċievi ħlasijiet mill-klijenti tagħhom.

Euro diġitali jista’ joffri wkoll funzjonalitajiet avvanzati, bħal fatturi ta' ħlas awtomatizzati jew bl-użu ta’ xi forma ta' identità diġitali.

Q7. X’jiġri jekk bank ċentrali barra ż-żona tal-euro joħroġ il-munita diġitali tiegħu qabel l-Eurosistema?

Il-banek ċentrali ewlenin kollha qed jeżaminaw il-possibbiltà li joħorġu munita diġitali tal-bank ċentrali, iżda din mhijiex tellieqa jew kompetizzjoni. Hemm fehim komuni fil-livell tal-G20 li l-kooperazzjoni hija meħtieġa meta niġu għall-użu internazzjonali tal-muniti diġitali tal-bank ċentrali.

Barra minn hekk, l-attenzjoni bir-reqqa u s-sigurtà jiġu qabel il-ħeffa: għandna bżonn sistema li taħdem għal kulħadd u hija stabbli mill-ewwel jum. Euro diġitali jeħtieġ ċerta infrastruttura min-naħa tal-banek ċentrali u l-intermedjarji taħt superviżjoni involuti.

L-Eurosistema qed tikkollabora ma’ banek ċentrali oħrajn biex tifhem l-implikazzjonijiet tal-ħruġ ta’ munita diġitali għad-diversi ekonomiji inkwistjoni. Aħna nibbenefikaw billi naqsmu l-ħsibijiet u l-esperjenzi rispettivi tagħna.

Qed inħarsu lejn il-possibbiltà ta’ euro diġitali biex inwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna u nippjanaw li niddependu fuq l-għażliet Ewropej għall-ħlasijieti, bħala kwistjoni ta’ awtonomija u sovranità.

Q8. X'inhi l-kronoloġija għall-introduzzjoni ta’ euro diġitali?

Qabel ma nieħdu deċiżjoni dwar jekk noħorġux euro diġitali rridu niddeċiedu dwar id-disinn potenzjali tiegħu u nittestjaw l-abilità tiegħu li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti finali. Ikun hemm bżonn ta’ numru ta’ passi qabel ma jkun jista’ jiġi introdott euro diġitali.

Wara x-xogħol ta’ sperimentazzjoni magħmul mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro, f’Lulju 2021 nedejna l-fażi ta’ investigazzjoni tal-proġett tal-euro diġitali. Din il-fażi għandha l-għan li tidentifika l-aħjar disinn ta’ euro diġitali u tiżgura li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti tagħha. Matul din il-fażi ser nanalizzaw wkoll kif l-intermedjarji finanzjarji jistgħu jipprovdu servizzi front-end li jibnu fuq euro diġitali.

Se nlestu dan ix-xogħol sa Ottubru 2023.

Il-Kunsill Governattiv imbagħad ser jiddeċiedi jekk jgħaddix għall-fażi li jmiss, li fiha naraw l-iżvilupp ta’ servizzi integrati kif ukoll inwettqu ttestjar u esperimentazzjoni diretta possibbli ta’ euro diġitali. Din il-fażi għandha ddum madwar tliet snin.

Qegħdin nittrattaw din il-kwistjoni bħala prijorità, iżda rridu nieħdu wkoll iż-żmien biex nagħmlu l-affarijiet sewwa. L-impatt ta’ euro diġitali jeħtieġ li jiġi analizzat bir-reqqa qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

Q9. Għaliex tissuġġerixxi limitu fuq id-depożiti ta’ “livell wieħed”? Kemm għandha tkun baxxa r-rata tal-imgħax fuq id-depożiti tat-“tieni livell”?

Qed neżaminaw ir-riskji possibbli għall-istabbiltà finanzjarja u t-trażmissjoni tal-politika monetarja li jistgħu jirriżultaw mill-introduzzjoni ta’ euro diġitali.

Jekk jiġi introdott, euro diġitali jkun għażla ta’ ħlas addizzjonali aktar milli forma ta' investiment finanzjarju. L-Eurosistema qed tivvaluta l-għażliet tad-disinn li jimpedixxu lin-nies milli jkollhom ammonti kbar ta’ euro diġitali bħala investiment mingħajr riskju jew li jċaqilqu l-fondi minn depożiti bankarji għal euro diġitali. Flimkien mal-possibbiltà li jiġu stabbiliti limiti ta’ żamma assoluti, għażla oħra hija r-remunerazzjoni f'livelli.

Kieku l-investimenti tal-euro diġitali kellhom jiġu rremunerati, ir-remunerazzjoni tal-investimenti tal-individwi għall-użu bażiku bl-imnut fi ħlasijiet (jiġifieri l-ewwel livell) tkun żero jew pożittiva u għalhekk qatt agħar minn dik tal-flus kontanti. Ir-rimunerazzjoni tat-"tieni livell" għandha tkun ċertu livell taħt dak ta’ assi li huma kkunsidrati sikuri, sabiex jiġi evitat li euro diġitali jsir forma ta' investiment, billi l-flus tal-bank ċentrali huma l-assi li jgħaqqdu l-aħjar is-sigurtà u l-istabbiltà.

Aħna ma ħadna l-ebda deċiżjoni dwar remunerazzjoni f’livelli jew limitu possibbli, u nistgħu nikkunsidraw għażliet alternattivi waqt li nkomplu l-analiżi tagħna

Q10. X'dejta tistenna li tipproċessa għal ħlasijiet magħmula f'euro diġitali? Tkun tista’ tittraċċa l-imġiba tal-ħlas tan-nies u taqsamha ma’ aġenziji tal-gvern u istituzzjonijiet pubbliċi oħra?

L-Eurosistema m'għandha l-ebda interess li tiġbor dejta tal-ħlas minn utenti individwali, li tittraċċa l-imġiba tal-ħlas jew li taqsam tali dejta ma’ aġenziji tal-gvern jew istituzzjonijiet pubbliċi oħra.

Euro diġitali jippermetti lin-nies jagħmlu ħlasijiet mingħajr ma jaqsmu d-dejta tagħhom ma’ partijiet terzi, minbarra dak li hu meħtieġ biex jiġu evitati attivitajiet illeċiti.

Biex il-ħlasijiet jibqgħu kwistjoni privata, tipi differenti ta’ dejta jkunu jeħtieġu li jiġu protetti: l-identità tal-utent, dejta dwar il-ħlas individwali (eż. l-ammont tiegħu) u metadata relatata mat-tranżazzjoni (eż. l-indirizz IP tal-apparat użat għat-tranżazzjoni).

L-utenti x'aktarx ikollhom jidentifikaw lilhom infushom meta jkollhom l-ewwel aċċess għas-servizzi diġitali tal-euro, iżda xorta jistgħu jinżammu gradi differenti ta’ privatezza għall-ħlasijiet tagħhom.

Livell għoli ta’ privatezza jista' jkun appoġġjat ukoll b'modi oħra. Pereżempju, l-identitajiet tal-utenti jistgħu jinżammu separati mid-dejta tal-ħlas, li jippermettu biss lill-unitajiet tal-intelliġenza finanzjarja jiksbu din l-informazzjoni fi ħdan qafas legali definit sew sabiex jiġu identifikati l-pagatur u l-benefiċjarju meta tkun suspettata attività kriminali.