Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Digitaliseringen och strategiöversynen

Vår värld blir allt mer digital. Detta förändrar också hur ekonomin fungerar. Samtidigt som vi justerar vår penningpolitik för att hålla priserna stabila gör vi alltid det med ekonomin i åtanke. Det är därför viktigt att vi på ECB förstår hur digitaliseringen påverkar ekonomin.

Varför ingick digitaliseringen i vår strategiöversyn?

Digitaliseringen påverkar ekonomin

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. För att lyckas med det måste vi förstå hur vår ekonomi fungerar, och den förändras snabbt. Förra gången vi genomförde en strategiöversyn, 2003, användes fortfarande faxmaskiner för att göra affärer. Nu används smarta telefoner.

Digitaliseringen är något som verkligen förändrat ekonomin. Nu kan vi t.ex. hitta det mesta på nätet istället för att gå ut och handla. Vi kan betala med våra smarta telefoner och slippa gå till banken för att ta ut kontanter. Och vi kan strömma filmer på mobila enheter, med ny teknik som ersätter videouthyrning.

Genom sin effekt på ekonomin kan digitaliseringen också påverka hur vi håller priserna stabila. Det var därför som ECB-rådet diskuterade digitaliseringen som del av strategiöversynen.

På vilka sätt påverkar digitaliseringen vår penningpolitik?

Digitaliseringen kan påverka priserna

Idag kan vi jämföra priser från hela världen genom att klicka på en knapp och hitta det lägsta priset på några sekunder. Detta innebär att företag inte kan höja priserna utan att riskera att kunderna vänder sig till nästa och billigare online-erbjudande. Det kan hålla inflationen – den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – låg.

Men att mäta priser kan också bli svårare.

För vårt arbete behöver vi ett tillförlitligt inflationsmått. Men digitaliseringen gör det svårare att mäta priserna. Tekniken gör det t.ex. nu möjligt för företag att ta ut olika priser av olika kunder för samma produkt. Många av de tjänster som vi tidigare brukade betala för har blivit ”gratis”. Dessa förändringar kan göra det svårare att mäta inflationen.

Den miljö där penningpolitiken agerar påverkas av digitaliseringen

När ny teknik ersätter gammal påverkas sektorer och arbetstillfällen. Och ekonomin förändras. Samtidigt som vi justerar vår penningpolitik för att hålla priserna har vi alltid ekonomin i åtanke. För att fatta rätt beslut måste vi först förstå hur ekonomin kan komma att reagera. Det innebär att man håller jämna steg med sådan utveckling som digitalisering.

En digitaliserad framtid

Under den senaste pandemin kunde vi se att många använde digital teknik. Digitaliseringen har blivit en större del av vår vardag. Den är här för att stanna och kommer att fortsätta att förändra hur vi lever och hur vår ekonomi fungerar. Därför är det viktigt att vi fortsätter att förstå hur digitaliseringen påverkar ekonomin.

LÄS MER
Digitalisering: kanaler, effekter och konsekvenser för penningpolitiken
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?