Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Digitalizácia a revízia stratégie menovej politiky

Náš dnešný svet charakterizuje čoraz väčšia miera digitalizácie, ktorá mení aj spôsob fungovania ekonomiky. Pri určovaní menovej politiky v záujme cenovej stability má ECB vždy na zreteli aj ekonomiku. Je preto dôležité, aby mala prehľad o tom, ako ju ovplyvňuje digitalizácia.

Prečo bola digitalizácia súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Digitalizácia ovplyvňuje ekonomiku

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné, čo si okrem iného vyžaduje poznať, ako funguje ekonomika. To sa však veľmi rýchlo mení. V roku 2003, keď ECB naposledy uskutočnila revíziu svojej stratégie menovej politiky, ešte ľudia pri podnikaní používali faxy. Dnes používajú smartfóny.

Digitalizácia je jedným z faktorov, ktoré menia chod ekonomiky. Väčšinu vecí si už dnes napríklad namiesto klasického obchodu vieme kúpiť cez internet. Peniaze si už nemusíme vyberať z banky – zaplatiť môžeme aj telefónom. A namiesto videopožičovne si filmy vďaka novým technológiám môžeme pozerať rovno na mobilných zariadeniach.

Keďže digitalizácia ovplyvňuje ekonomiku, môže meniť aj spôsob, akým udržiavame cenovú stabilitu. Preto Rada guvernérov v rámci revízie stratégie menovej politiky diskutovala aj o digitalizácii.

Ako digitalizácia ovplyvňuje našu menovú politiku?

Digitalizácia môže ovplyvňovať ceny

Porovnávanie cien na celom svete je dnes záležitosťou jedného kliknutia, vďaka čomu si najnižšiu cenu dokážeme nájsť v priebehu sekúnd. To znamená, že predajcovia nemôžu zvýšiť cenu bez toho, aby riskovali, že si zákazníci na internete vyberú lacnejšiu ponuku. To môže držať infláciu – mieru zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – na nízkej úrovni.

Komplikuje tiež meranie cien

Základným predpokladom úspešného plnenia našej úlohy je spoľahlivý ukazovateľ inflácie. V dôsledku digitalizácie je však meranie cien komplikovanejšie. Vďaka dnešným technológiám firmy napríklad môžu za ten istý produkt rôznym zákazníkom účtovať rôzne ceny. Mnohé služby, za ktoré sme v minulosti zvykli platiť, sú dnes „zadarmo“. Tieto zmeny môžu meranie inflácie sťažiť.

Digitalizácia ovplyvňuje prostredie, v ktorom menová politika pôsobí

Nahrádzanie starých technológií novými digitálnymi technológiami môže ovplyvniť priemyselné odvetvia a druhy obsadzovaných pracovných miest. To má vplyv na ekonomiku. Pri určovaní menovej politiky v záujme cenovej stability má ECB vždy na zreteli aj ekonomiku. Predpokladom správnych rozhodnutí je vedieť, ako na ne bude ekonomika pravdepodobne reagovať. O trendoch ako digitalizácia preto musíme mať dobrý prehľad.

Digitálna budúcnosť

Počas pandémie sme boli svedkami rastúcej popularity digitálnych technológií. Digitalizácia sa stáva čoraz väčšou súčasťou nášho každodenného života. Bude tu už natrvalo a aj naďalej bude meniť náš spôsob života a spôsob fungovania ekonomiky. Je preto dôležité neustále sledovať, ako digitalizácia ovplyvňuje ekonomiku.

VIAC INFORMÁCIÍ
Digitalizácia a rôzne formy jej dosahu na menovú politiku
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?