Mapa eurozóny 1999 – 2015


V nasledujúcich členských štátoch Európskej únie sa používa euro:

 • Belgicko
 • Cyprus
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Taliansko

V nasledujúcich členských štátoch Európskej únie sa euro nepoužíva:

 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Švédsko