Menu

Ψηφιακό ευρώ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ έχουν πρόσβαση, χωρίς κόστος, σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα εξακολουθούσε να είναι ευρώ: όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα ήταν μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα (την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες) στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαθιστούσε τα μετρητά, αλλά θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς αυτά. Το Ευρωσύστημα θα συνέχιζε να διασφαλίζει την πρόσβασή σας σε μετρητά σε ευρώ εντός της ζώνης του ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να σας προσφέρει μια πρόσθετη, και ευκολότερη, επιλογή πληρωμής, συμβάλλοντας στη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση παράλληλα με τα μετρητά.

«Το ευρώ ανήκει στους Ευρωπαίους και εμείς είμαστε οι θεματοφύλακές του. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ, εφόσον προκύψει η ανάγκη.»

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Γιατί ένα ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα ήταν ένα γρήγορο, εύκολο και ασφαλές μέσο για τις καθημερινές πληρωμές σας.

Θα μπορούσε να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ενθαρρύνει ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές μικρής αξίας.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διερευνούν τα οφέλη και τους κινδύνους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ούτως ώστε το νόμισμα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Έκθεση για το ψηφιακό ευρώ

Ποια άλλα οφέλη έχει το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδύαζε την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά και θα απέτρεπε την εξάρτηση από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από φορείς εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα, ούτως ώστε το ψηφιακό ευρώ να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Πότε θα είναι έτοιμο;

Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη εάν θα εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ. Προς το παρόν βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας: αναπτύσσουμε την ιδέα, κάνουμε δοκιμές στην πράξη, ακούμε τις απόψεις του ευρύτερου κοινού και συνδιαλεγόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θα αποφασίσουμε εάν θα δρομολογήσουμε σχέδιο υλοποίησης του ψηφιακού ευρώ προς τα μέσα του 2021, ούτως ώστε να προετοιμαστούμε για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νόμισμά μας είναι κατάλληλο για το μέλλον. Η αδράνεια δεν είναι επιλογή.»

Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Έχουμε αναλύσει τα πιθανά οφέλη και τις πιθανές προκλήσεις του ψηφιακού ευρώ

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του;

Εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις για το ψηφιακό ευρώ, όπως εύκολη πρόσβαση, σταθερότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με τον νόμο. Αυτές οι απαιτήσεις θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και το ποια θα είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται διαλειτουργικά με ιδιωτικές λύσεις πληρωμής, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών λύσεων και πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Η ΕΚΤ θα διαχειρίζεται το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΤ είναι ο θεματοφύλακας του ευρώ, είτε με τη μορφή τραπεζογραμματίων είτε σε ψηφιακή μορφή, για λογαριασμό των Ευρωπαίων.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η αξία του νομίσματός μας διατηρείται και ότι κάθε μορφή ψηφιακού ευρώ διαφυλάσσεται και ρυθμίζεται τελικά από την κεντρική τράπεζα.

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτοστοιχείο;

Τα κρυπτοστοιχεία είναι κατ’ ουσία διαφορετικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι ασταθείς επειδή δεν έχουν καμία εγγενή αξία και δεν υπάρχει αξιόπιστο θεσμικό όργανο που να τις στηρίζει.

Όσοι θα χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να το εμπιστεύονται όσο και τα μετρητά, δεδομένου ότι και τα δύο υποστηρίζονται από μια κεντρική τράπεζα, κάτι που τα κρυπτοστοιχεία, όπως τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins), δεν μπορούν να προσφέρουν.

Επεξήγηση: Τι είναι το bitcoin;

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την άποψή σας μαζί μας!

Όπως και το ευρώ που ήδη χρησιμοποιούμε καθημερινά, ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ευρύτερου συνόλου χρηστών.

Συνεπώς, η αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις συνέπειές του, π.χ. για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιανουαρίου με πάνω από 8.000 απαντήσεις. Σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε το αποτέλεσμα την άνοιξη.

Έχετε ερωτήσεις; Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Δελτίο Τύπου

Ένας νέος ορίζοντας για τις πληρωμές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Στον τομέα των πληρωμών σημειώνονται ριζικές αλλαγές και οι κεντρικές τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία. Οι πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποστηρίζονται από μια ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά, ικανή να αντιμετωπίσει την καταναλωτική ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Σε αυτό το περιβάλλον καταρτίσαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πληρωμών για την ψηφιακή εποχή.

Ρίξτε μια ματιά στα κυριότερα σημεία του συνεδρίου της ΕΚΤ

Ένα ψηφιακό ευρώ για την ψηφιακή εποχή

Ένα ψηφιακό ευρώ θα αποτελούσε ψηφιακό σύμβολο προόδου και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, δήλωσε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση της έκθεσης για το ψηφιακό ευρώ. Από την εισαγωγή του ευρώ και μετά, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νόμισμά μας. Μαζί με τα μετρητά, το ψηφιακό ευρώ θα ήταν προσβάσιμο από όλους και θα προσέφερε περισσότερες επιλογές ως προς τους τρόπους πληρωμής.

Δείτε την ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Podcast

Το Podcast της ΕΚΤ: έχει φθάσει η στιγμή για ένα ψηφιακό ευρώ;

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ; Ποια είναι τα οφέλη του και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές; Πότε θα μπορούσε να είναι έτοιμο; Ο οικοδεσπότης μας, Michael Steen, συζητά αυτά και άλλα ερωτήματα με τον Ulrich Bindseil, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές στην ΕΚΤ.

Περισσότερα (μόνο στα αγγλικά)

Ομιλίες, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ