Изкуство и архитектура

Посещение на колекцията на ЕЦБ от произведения на изкуството

Колекция на ЕЦБ от произведения на изкуството

Нашата колекция от произведения на изкуството включва около 480 картини, рисунки, фотографии, скулптури и предмети на изкуството. Посетете ни, за да видите изложените в момента творби! Изложбата ще бъде отворена за посещения от началото на 2019 г.

Научете повече

Посещения за архитекти и инженери

Посещения за архитекти и инженери
Ежемесечните ни турове на архитектурна тематика са отворени за групи специалисти в областта на архитектурата и инженерните науки със специализиран интерес към дизайна, строежа и техническите параметри на нашата главна сграда. Тези турове са предназначени изключително за групи, представляващи специализирани фирми или организации, и не са достъпни за частни лица.
Обръщаме Ви внимание, че всички турове до края на декември 2018 г. вече са резервирани.