Изкуство и архитектура

Посещение на колекцията на ЕЦБ от произведения на изкуството

Колекция на ЕЦБ от произведения на изкуството

Колекцията на ЕЦБ от произведения на изкуството включва около 450 картини, рисунки, фотографии, скулптури и предмети. Фокусът на сбирката е върху съвременното изкуство, а тази година представяме изложба от Естония. Посетете ни, за да видите изложените в момента творби!

Научете повече

Посещения за архитекти и инженери

Посещения за архитекти и инженери
Ежемесечните ни турове на архитектурна тематика са отворени за групи специалисти в областта на архитектурата и инженерните науки със специализиран интерес към дизайна, строежа и техническите параметри на нашата главна сграда. Турът е предназначен изключително за групи, представляващи специализирана фирма или организация, и не е достъпен за частни лица.
Обърнете внимание, че туровете се предлагат до декември 2018 г. и вече са изцяло резервирани.