Umenie a architektúra

Prehliadka umeleckej zbierky ECB

Umelecká zbierka ECB

Umeleckú zbierku ECB tvorí viac ako 400 malieb, kresieb, fotografií, sôch a umeleckých predmetov. Zameraná je na súčasné umenie. Niektoré z týchto diel si čoskoro budete môcť prezrieť.

Informácie o tom, ako si zarezervovať prehliadku umeleckej zbierky, budú zverejnené v roku 2018.

Prehliadka pre architektov a stavebných inžinierov

Prehliadky pre architektov a stavebných inžinierov
Naše architektonické prehliadky sa konajú raz mesačne a sú určené skupinám odborníkov v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva s odborným záujmom o dizajn či o konštrukčné a technické prvky našej hlavnej budovy. Prehliadku ponúkame výhradne skupinám zastupujúcim spoločnosti alebo organizácie pôsobiace v tejto oblasti; nie je určená súkromným osobám.
Do konca decembra 2018 sú prehliadky plne obsadené.
Zaregistrujte sa
Návštevné hodiny:
vždy posledný utorok v mesiaci o 16:00 h SEČ
Dĺžka návštevy:
90 minút
Registrácia:
na prehliadku je potrebné sa vopred zaregistrovať na e-mailovej adrese architecture@ecb.europa.eu
Jazyk prehliadky:
angličtina alebo nemčina
Vstupné:
bezplatné, iba s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
Maximálna veľkosť skupiny:
minimálne 10, maximálne 25 účastníkov