Umenie a architektúra

Prehliadka umeleckej zbierky ECB

Umelecká zbierka ECB

Našu umeleckú zbierku tvorí približne 480 malieb, kresieb, fotografií, plastík a umeleckých predmetov. Od začiatku roka 2019 si budú môcť návštevníci momentálne vystavené diela pozrieť v rámci sprevádzaných prehliadok.

Viac informácií

Prehliadky pre architektov a stavebných inžinierov

Prehliadky pre architektov a stavebných inžinierov
Naše architektonické prehliadky sa konajú raz mesačne a sú určené skupinám odborníkov z oblasti architektúry alebo stavebníctva s odborným záujmom o projektovanie či konštrukčné a technické prvky našej hlavnej budovy. Prehliadky sú určené výhradne skupinám zastupujúcim spoločnosti alebo organizácie pôsobiace v tejto oblasti a nie sú prístupné súkromným osobám.
Poznámka: Až do konca decembra 2018 sú už všetky termíny obsadené.