Umenie a architektúra

Prehliadka umeleckej zbierky ECB

Umelecká zbierka ECB

Umeleckú zbierku ECB tvorí približne 450 malieb, kresieb, fotografií, plastík a umeleckých predmetov. Zameraná je na súčasné umenie. Tento rok okrem toho organizujeme výstavu umenia z Estónska. Ak máte záujem si momentálne vystavené diela pozrieť, radi vás privítame.

Viac informácií

Prehliadka pre architektov a stavebných inžinierov

Prehliadky pre architektov a stavebných inžinierov
Naše architektonické prehliadky sa konajú raz mesačne a sú určené skupinám odborníkov z oblasti architektúry alebo stavebníctva s odborným záujmom o projektáciu, či konštrukčné a technické prvky našej hlavnej budovy. Prehliadka je určená výhradne skupinám zastupujúcim spoločnosti alebo organizácie pôsobiace v tejto oblasti, a nie je prístupná súkromným osobám.
Prehliadky sa organizujú do konca decembra 2018 a v súčasnosti sú už všetky termíny obsadené.