Sztuka i architektura

Zwiedzanie kolekcji sztuki EBC

Kolekcja sztuki EBC

Nasze zbiory obejmują blisko 480 obrazów, rysunków, fotografii, rzeźb i innych obiektów artystycznych. Od początku 2019 będzie można oglądać aktualnie wystawione prace podczas oprowadzania z przewodnikiem.

Więcej

Oprowadzanie dla architektów i inżynierów budownictwa

Oprowadzanie dla architektów i inżynierów budownictwa
Raz w miesiącu organizujemy grupowe wizyty dla ekspertów zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi lub technicznymi zastosowanymi w naszym głównym budynku. Mogą w nich brać udział wyłącznie grupy złożone z przedstawicieli firm lub organizacji specjalizujących się w tej dziedzinie; nie są przyjmowane osoby prywatne.
Do końca grudnia 2018 nie ma już wolnych miejsc.