Sztuka i architektura

Zwiedzanie kolekcji sztuki EBC

Kolekcja sztuki EBC

Zbiory EBC obejmują blisko 450 obrazów, rysunków, fotografii, rzeźb i obiektów artystycznych, w większości reprezentujących sztukę współczesną. W tym roku przedstawiamy artystów z Estonii. Zapraszamy do obejrzenia wystawianych prac!

Więcej

Oprowadzanie dla architektów i inżynierów budownictwa

Oprowadzanie dla architektów i inżynierów budownictwa
Raz w miesiącu organizujemy grupowe wizyty dla ekspertów zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami architektonicznymi, konstrukcyjnymi lub technicznymi zastosowanymi w naszej głównej siedzibie. Mogą w nich brać udział wyłącznie grupy złożone z przedstawicieli firm lub organizacji specjalizujących się w tej dziedzinie; nie są przyjmowane osoby prywatne.
Do końca grudnia 2018 nie ma już wolnych miejsc.