Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – juni 2022

Vilka är de viktigaste punkterna?

Inflationen är mycket högre än vi vill och kommer att vara hög ett tag

Högre energikostnader är fortfarande den viktigaste faktorn bakom stigande priser. Men priser på livsmedel och många andra varor och tjänster stiger också kraftigt.

Ekonomin kommer att utvecklas långsammare under den närmaste tiden.

Kriget i Ukraina, höga energikostnader och stor osäkerhet tynger ekonomin. Pandemirestriktioner i Kina har också skapat nya flaskhalsar.

Men förutsättningarna finns på plats för att ekonomin ska växa och återhämta sig ytterligare

Ekonomin fortsätter att öppna upp. Arbetslösheten är rekordlåg. Människor konsumerar, med pengar som sparats under pandemin, och tack vare offentligt stöd.

Vad beslutade vi?

Vi vidtar ytterligare åtgärder för en normalisering av vår policy

Vi kommer att se till att inflationen återgår till vårt två-procentsmål för inflation på medellång sikt. Från och med den 1 juli 2022 kommer vi att avsluta APP-programmet (program för köp av tillgångar)

Vi inleder också en gradvis men hållbar bana för räntehöjningar

Vi avser att höja våra räntor med 0,25 procent i juli. Vi räknar med att höja dem igen i september. Hur snabbt vi därefter höjer räntorna kommer att bero på inflationsutvecklingen.

Hur ser vi på ekonomins utveckling?

Vi förväntar oss att ekonomin växer i en stadig takt.

Ekonomisk tillväxt i euroområdet 2021, prognoser för detta och kommande år,
(prognoser från juni 2022)

Vi förväntar oss att inflationen är fortsatt hög under ytterligare en tid för att sedan gradvis komma ner mot vårt mål på 2 procent

Inflation i euroområdet 2021, prognoser för detta och kommande år,
(prognoser från juni 2022)

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?