Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapoliittinen katsaus pähkinänkuoressa – kesäkuu 2022

Pääkohdat

Inflaatio on toivottua nopeampaa ja pysyy nopeana jonkin aikaa

Suurimpana syynä hintojen nousuun ovat energiakustannukset. Esimerkiksi ruoka ja monet tavarat ja palvelut kallistuvat nyt nopeasti.

Talouskasvu hidastuu joksikin aikaa

Sota Ukrainassa, energian kalleus ja epävarmuuden lisääntyminen hidastavat kasvua. Pandemiaan liittyvät rajoitukset Kiinassa aiheuttavat uusia toimitushäiriöitä.

Taloudella on kuitenkin hyvät edellytykset elpyä ja kasvaa

Taloudellinen toiminta lisääntyy rajoitusten poistumisen myötä. Työttömyysaste on ennätyksellisen alhainen. Rahaa on käytettävissä kulutukseen, sillä pandemian aikana on toteutettu monenlaisia tukitoimia ja rahaa on jäänyt säästöön.

Mitä päätettiin?

Palaamme vähitellen tavanomaiseen rahapolitiikkaan

Huolehdimme siitä, että inflaatio palautuu kahden prosentin tavoitteemme mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Netto-ostot omaisuuserien osto-ohjelmassa päättyvät 1.7.2022.

Ohjauskorkoja ruvetaan nostamaan vähitellen mutta jatkuvasti

Aiomme nostaa korkoja heinäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä. Syyskuussa korkoja on tarkoitus nostaa uudemman kerran. Syyskuun jälkeen koronnostotahti riippuu siitä, miten inflaatio kehittyy.

Miten arvioimme talouden kehittyvän jatkossa?

Odotamme talouskasvun olevan jatkossa vankkaa

Talouskehitys euroalueella
(kesäkuun 2022 asiantuntija-arviot)

Odotamme inflaation pysyvän nopeana jonkin aikaa ja hidastuvan sitten vähitellen lähemmäs 2 prosentin tavoitettamme

Inflaatiokehitys euroalueella
(kesäkuun 2022 asiantuntija-arviot)

Yksityiskohtaisempaa tietoa

RAHAPOLIITTISET PÄÄTÖKSET

Tutustu EKP:n neuvoston viimeisimmässä kokouksessaan tekemiin päätöksiin ohjauskoroista ja muista rahapolitiikan välineistä.

Lehdistötiedote

RAHAPOLIITTINEN KATSAUS

Tutustu viimeisimpien rahapoliittisten päätösten perusteluihin.

Rahapoliittinen katsaus
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on rahapolitiikka?