Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet

Vilka är huvudpunkterna?

Vår penningpolitik ger fortsatt stöd till ekonomin

Våra åtgärder hjälper ekonomin till återhämtning och inflationen att slutligen nå vårt 2 procentsmål.

Vi reviderade vår vägledning

Låga räntor stöder vårt symmetriska inflationsmål på 2 procent.

Tillgångsköp fortsätter i högre takt ...

Vi beslutade att hålla takten upp på våra tillgångsköp i PEPP-programmet.

... för att bibehålla gynnsamma finansieringsförhållanden

Så kan den aktuella uppgången övergå till en varaktig expansion och pandemins negativa inflationseffekter motverkas.

Vad låg till grund för våra beslut?

Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet är på rätt spår

Människor och företag är mer optimistiska tack vare vaccinationer och återöppnande av ekonomin. Samtidigt är de fortsatt försiktiga p.g.a. nya virusvarianter.

Inflationen har stigit, om än temporärt

Vi förväntar oss att inflationen stiger ytterligare under de kommande månaderna för att därefter sjunka. Eftersom ekonomin ännu inte går så bra den kan är pristrycket fortsatt svagt. Vårt ihållande stöd behövs fortfarande för att få inflationen tillbaka till 2 procent på medellång sikt.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument från det senaste sammanträdet.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om varför vi fattat dessa beslut.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?