Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

30. studenog 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 355 455 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 324 716 1 633
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 897 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 249 819 1 633
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 17 704 −766
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 22 150 1 520
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 150 1 520
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 733 467 552
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 535 184
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 726 676 493
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 256 −124
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 25 992 854
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 892 828 414
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 643 765 863
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 249 062 −449
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 438 0
9 Ostala imovina 263 549 9 199
Ukupno imovina 4 660 299 13 407
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 203 277 6 032
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 007 514 25 247
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 352 519 −791
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 654 824 26 050
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 171 −12
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 996 119
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 375 315 −32 886
  5.1 Opća država 245 479 −33 725
  5.2 Ostale obveze 129 836 839
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 298 980 7 432
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 044 −239
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 859 537
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 859 537
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 036 0
10 Ostale obveze 249 595 7 179
11 Računi revalorizacije 342 276 0
12 Kapital i pričuve 104 406 −14
Ukupno obveze 4 660 299 13 407