Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

30 noiembrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 355 455 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 324 716 1 633
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 897 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 249 819 1 633
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 17 704 −766
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 22 150 1 520
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 22 150 1 520
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 733 467 552
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 535 184
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 726 676 493
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 256 −124
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 992 854
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 892 828 414
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 643 765 863
  7.2 Alte titluri de valoare 249 062 −449
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 438 0
9 Alte active 263 549 9 199
Total active 4 660 299 13 407
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 203 277 6 032
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 007 514 25 247
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 352 519 −791
  2.2 Facilitatea de depozit 654 824 26 050
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 171 −12
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 996 119
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 375 315 −32 886
  5.1 Administrație publică 245 479 −33 725
  5.2 Alte pasive 129 836 839
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 298 980 7 432
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 044 −239
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 859 537
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 859 537
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 036 0
10 Alte pasive 249 595 7 179
11 Conturi de reevaluare 342 276 0
12 Capital și rezerve 104 406 −14
Total pasive 4 660 299 13 407