Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

30. november 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 355 455 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 324 716 1 633
  2.1 Nõuded IMFi vastu 74 897 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 249 819 1 633
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 17 704 −766
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 150 1 520
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 150 1 520
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 733 467 552
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 535 184
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 726 676 493
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 256 −124
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 992 854
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 892 828 414
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 643 765 863
  7.2 Muud väärtpaberid 249 062 −449
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 438 0
9 Muud varad 263 549 9 199
Varad kokku 4 660 299 13 407
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 203 277 6 032
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 007 514 25 247
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 352 519 −791
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 654 824 26 050
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 171 −12
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 996 119
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 375 315 −32 886
  5.1 Valitsussektor 245 479 −33 725
  5.2 Muud kohustused 129 836 839
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 298 980 7 432
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 044 −239
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 859 537
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 859 537
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 036 0
10 Muud kohustused 249 595 7 179
11 Ümberhindluskontod 342 276 0
12 Kapital ja reservid 104 406 −14
Kohustused kokku 4 660 299 13 407