Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2018. november 30.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 355 455 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 324 716 1 633
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 897 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 249 819 1 633
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 17 704 −766
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 22 150 1 520
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 22 150 1 520
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 733 467 552
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 6 535 184
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 726 676 493
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 256 −124
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 25 992 854
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 892 828 414
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 643 765 863
  7.2 Egyéb értékpapír 249 062 −449
8 Euróban denominált államadósság 24 438 0
9 Egyéb eszközök 263 549 9 199
Eszközök összesen 4 660 299 13 407
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 203 277 6 032
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 007 514 25 247
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 352 519 −791
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 654 824 26 050
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 171 −12
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 996 119
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 375 315 −32 886
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 245 479 −33 725
  5.2 Egyéb kötelezettségek 129 836 839
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 298 980 7 432
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 044 −239
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 859 537
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 859 537
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 036 0
10 Egyéb források 249 595 7 179
11 Átértékelési számlák 342 276 0
12 Saját tőke 104 406 −14
Források összesen 4 660 299 13 407