Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

30.11.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 355 455 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 324 716 1 633
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 74 897 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 249 819 1 633
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 17 704 −766
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 150 1 520
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 150 1 520
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 733 467 552
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 535 184
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 726 676 493
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 256 −124
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 992 854
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 892 828 414
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 643 765 863
  7.2 Muut arvopaperit 249 062 −449
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 438 0
9 Muut saamiset 263 549 9 199
Vastaavaa yhteensä 4 660 299 13 407
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 203 277 6 032
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 007 514 25 247
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 352 519 −791
  2.2 Talletusmahdollisuus 654 824 26 050
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 171 −12
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 996 119
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 375 315 −32 886
  5.1 Julkisyhteisöt 245 479 −33 725
  5.2 Muut 129 836 839
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 298 980 7 432
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 044 −239
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 859 537
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 859 537
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 036 0
10 Muut velat 249 595 7 179
11 Arvonmuutostilit 342 276 0
12 Pääoma ja rahastot 104 406 −14
Vastattavaa yhteensä 4 660 299 13 407