Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

30 ta' Novembru 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 355,455 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 324,716 1,633
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,897 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 249,819 1,633
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 17,704 −766
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 22,150 1,520
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 22,150 1,520
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 733,467 552
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 6,535 184
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 726,676 493
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 256 −124
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 25,992 854
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,892,828 414
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,643,765 863
  7.2 Titoli oħra 249,062 −449
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,438 0
9 Assi oħra 263,549 9,199
Attiv totali 4,660,299 13,407
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,203,277 6,032
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,007,514 25,247
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,352,519 −791
  2.2 Faċilità tad-depożitu 654,824 26,050
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 171 −12
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,996 119
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 375,315 −32,886
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 245,479 −33,725
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 129,836 839
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 298,980 7,432
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,044 −239
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,859 537
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,859 537
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,036 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 249,595 7,179
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 342,276 0
12 Kapital u riżervi 104,406 −14
Passiv totali 4,660,299 13,407