Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

14 декември 2017 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище продължително време и доста отвъд хоризонта на нетните покупки на активи.

Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет потвърждава, че от януари 2018 г. възнамерява да продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи с месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. или след тази дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията в съответствие с неговата инфлационна цел. Ако перспективите станат по-малко благоприятни или ако финансовите условия престанат да бъдат в синхрон с по-нататъшния напредък към устойчива корекция на тренда на инфлацията, Управителният съвет има готовност да увеличи размера и/или продължителността на програмата за закупуване на активи. Евросистемата ще реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи, дълго след приключването на нетните покупки по програмата, и във всеки случай толкова продължително, колкото е необходимо. Това ще допринесе както за благоприятни условия на ликвидност, така и за подходяща позиция на паричната политика.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Данни за контакт за медиите