Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателен календар на заседанията на Управителния съвет и периодите за поддържане на резервите през 2015 г.

17 юли 2014 г.
  • ЕЦБ публикува нов календар на заседанията на Управителния съвет, като заседанията по паричната политика са през шест седмици.
  • Коригиран календар на периодите за поддържане на резервите през 2015 г.
  • Дванадесетият период за поддържане на резервите през 2014 г. ще бъде удължен с 14 дни и ще завърши на 27 януари 2015 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува указателен календар на заседанията на Управителния съвет и на периодите за поддържане на резервите през 2015 г.

Този месец Управителният съвет взе решение от януари 2015 г. заседанията, посветени на паричната политика, да се провеждат на шест седмици, а не веднъж месечно.

Вследствие на това периодите за поддържане на резервите също ще бъдат удължени на около шест седмици. Новият календар синхронизира началото на периодите на поддържане на резервите с евентуалното прилагане на решения по паричната политика. Кредитните институции са задължени да поддържат минимална сума – в момента 1 % от резервната си база – по текущите си сметки при Евросистемата. Това изискване трябва да бъде изпълнено като средна стойност за периода на поддържане.

Заседания на Управителния съвет през 2015 г. (провеждат се в централата на ЕЦБ във Франкфурт, освен ако не е посочено друго):

Дати на заседанията Пояснения
Сряда, 7 януари 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 22 януари 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 4 февруари 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 18 февруари 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 5 март 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция (Кипър)
Сряда, 18 март 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 1 април 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 15 април 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 6 май 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 20 май 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 3 юни 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 17 юни 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 1 юли 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 16 юли 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 5 август 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 3 септември 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 16 септември 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 7 октомври 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 22 октомври 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция (Малта)
Сряда, 4 ноември 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Сряда, 18 ноември 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика
Четвъртък, 3 декември 2015 г. Заседание по паричната политика, последвано от пресконференция
Сряда, 16 декември 2015 г. Заседание, което не е по паричната политика

Като се има предвид този график, дванадесетият период на поддържане на резервите през 2014 г. ще бъде удължен с 14 дни и ще завърши на 27 януари 2015 г.. Указателният календар на периодите за поддържане на резервите през 2015 г. е както следва:

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане Край на периода на поддържане Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължителност на периода на поддържане на резервите (в дни)
1 22 януари 2015 г. 28 януари 2015 г. 10 март 2015 г. ноември 2014 г. септември 2014 г. 42
2 5 март 2015 г. 11 март 2015 г. 21 април 2015 г. януари 2015 г. декември 2014 г. 42
3 15 април 2015 г. 22 април 2015 г. 9 юни 2015 г. февруари 2015 г. декември 2014 г. 49
4 3 юни 2015 г. 10 юни 2015 г. 21 юли 2015 г. април 2015 г. март 2015 г. 42
5 16 юли 2015 г. 22 юли 2015 г. 8 септември 2015 г. май 2015 г. март 2015 г. 49
6 3 септември 2015 г. 9 септември 2015 г. 27 октомври 2015 г. юли 2015 г. юни 2015 г. 49
7 22 октомври 2015 г. 28 октомври 2015 г. 8 декември 2015 г. август 2015 г. юни 2015 г. 42
8 3 декември 2015 г. 9 декември 2015 г. 26 януари 2016 г. октомври 2015 г. септември 2015 г. 49

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон +49 69 1344 5057.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите