Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις περιόδους τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2015

17 Ιουλίου 2014
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει νέο ημερολογιακό πρόγραμμα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο οι συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιούνται με συχνότητα έξι εβδομάδων.
  • Προσαρμόζεται το ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2015.
  • Η 12η περίοδος τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2014 επιμηκύνεται κατά 14 ημέρες και λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2015.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις περιόδους τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτόν τον μήνα ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν αποκλειστικά τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιούνται με συχνότητα έξι εβδομάδων, αντί ενός μήνα, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2015.

Κατά συνέπεια, η διάρκεια των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών θα επιμηκυνθεί επίσης σε έξι εβδομάδες περίπου. Στο νέο ημερολογιακό πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται η έναρξη των περιόδων τήρησης με την πιθανή εφαρμογή αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά –επί του παρόντος 1% της βάσης αποθεματικών τους– στους τρεχούμενους λογαριασμούς τους στο Ευρωσύστημα. Η απαίτηση αυτή πρέπει να εκπληρώνεται κατά μέσο όρο όσο διαρκεί η περίοδος τήρησης.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το 2015 (στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά):

Ημερομηνία συνεδρίασης Σχόλια
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου(Κύπρος)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου(Μάλτα)
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική και συνέντευξη Τύπου
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 Συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται της νομισματικής πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω χρονοδιάγραμμα, η 12η περίοδος τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2014 επιμηκύνεται κατά 14 μέρες και λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2015. Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης για το 2015 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΤ Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 22 Ιανουαρίου 2015 28 Ιανουαρίου 2015 10 Μαρτίου 2015 Νοέμβριος 2014 Σεπτέμβριος 2014 42
2 5 Μαρτίου 2015 11 Μαρτίου 2015 21 Απριλίου 2015 Ιανουάριος 2015 Δεκέμβριος 2014 42
3 15 Απριλίου 2015 22 Απριλίου 2015 9 Ιουνίου 2015 Φεβρουάριος 2015 Δεκέμβριος 2014 49
4 3 Ιουνίου 2015 10 Ιουνίου 2015 21 Ιουλίου 2015 Απρίλιος 2015 Μάρτιος 2015 42
5 16 Ιουλίου 2015 22 Ιουλίου 2015 8 Σεπτεμβρίου 2015 Μάιος 2015 Μάρτιος 2015 49
6 3 Σεπτεμβρίου 2015 9 Σεπτεμβρίου 2015 27 Οκτωβρίου 2015 Ιούλιος 2015 Ιούνιος 2015 49
7 22 Οκτωβρίου 2015 28 Οκτωβρίου 2015 8 Δεκεμβρίου 2015 Αύγουστος 2015 Ιούνιος 2015 42
8 3 Δεκεμβρίου 2015 9 Δεκεμβρίου 2015 26 Ιανουαρίου 2016 Οκτώβριος 2015 Σεπτέμβριος 2015 49

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου