Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 ноември 2013 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 25 базисни пункта до 0,25 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 13 ноември 2013 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 0,75 %, считано от 13 ноември 2013 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение остава непроменен на равнище 0,00 %.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Press conference

Данни за контакт за медиите