Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

7. novembra 2013

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

  1. úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 13. novembra 2013 zníži o 25 bázických bodov na 0,25 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa s účinnosťou od 13. novembra 2013 zníži o 25 bázických bodov na 0,75 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie zostáva nezmenená na úrovni 0,00 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Press conference

Kontakt pre médiá