Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателните календари на периодите на поддържане на резервите през 2014 г. и 2015 г.

10 юни 2013 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес указателни календари за периодите на Евросистемата за поддържане на резервите за 2014 г. и 2015 г.

Имайки предвид календара на заседанията на Управителния съвет (вижте прессъобщението на ЕЦБ от 17 май 2013 г.) и указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата (вижте публикуваното днес прессъобщение на ЕЦБ), указателните календари на периодите на поддържане на резервите за 2014 г. и 2015 г. са, както следва:

Указателен календар на периодите на поддържане през 2014 г.

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане Край на периода на поддържане Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане

Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане

Продължителност на периода на поддържане на резервите (в дни)
1 9 януари 2014 г. 15 януари 2014 г. 11 февруари 2014 г. ноември 2013 г. септември 2013 г. 28
2

6 февруари 2014 г.

12 февруари 2014 г. 11 март 2014 г. декември 2013 г. септември 2013 г. 28
3 6 март 2014 г. 12 март 2014 г. 8 април 2014 г. януари 2014 г. декември 2013 г. 28
4 3 април 2014 г. 9 април 2014 г.

13 май 2014 г.

февруари 2014 г. декември 2013 г. 35
5 8 май 2014 г. 14 май 2014 г. 10 юни 2014 г. март 2014 г. декември 2013 г. 28
6 5 юни 2014 г. 11 юни 2014 г. 8 юли 2014 г. април 2014 г. март 2014 г. 28
7 3 юли 2014 г. 9 юли 2014 г. 12 август 2014 г. май 2014 г. март 2014 г. 35
8 7 август 2014 г. 13 август 2014 г. 9 септември 2014 г. юни 2014 г. март 2014 г. 28
9 4 септември 2014 г. 10 септември 2014 г. 7 октомври 2014 г. юли 2014 г. юни 2014 г. 28
10 2 октомври 2014 г. 8 октомври 2014 г. 11 ноември 2014 г. август 2014 г. юни 2014 г. 35
11 6 ноември 2014 г. 12 ноември 2014 г. 9 декември 2014 г. септември 2014 г. юни 2014 г. 28
12 4 декември 2014 г. 10 декември 2014 г. 13 януари 2015 г. октомври 2014 г. септември 2014 г. 35

Указателен календар на периодите на поддържане през 2015 г.

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане Край на периода на поддържане Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължителност на периода на поддържане на резервите (в дни)
1 8 януари 2015 г. 14 януари 2015 г. 10 февруари 2015 г. ноември 2014 г. септември 2014 г. 28
2 5 февруари 2015 г. 11 февруари 2015 г. 10 март 2015 г. декември 2014 г. септември 2014 г. 28
3 5 март 2015 г. 11 март 2015 г. 7 април 2015 г. януари 2015 г. декември 2014 г. 28
4 2 април 2015 г. 8 април 2015 г. 12 май 2015 г. февруари 2015 г. декември 2014 г. 35
5 7 май 2015 г. 13 май 2015 г. 9 юни 2015 г. март 2015 г. декември 2014 г. 28
6 3 юни 2015 г. 10 юни 2015 г. 7 юли 2015 г. април 2015 г. март 2015 г. 28
7 2 юли 2015 г. 8 юли 2015 г. 11 август 2015 г. май 2015 г. март 2015 г. 35
8 6 август 2015 г. 12 август 2015 г. 8 септември 2015 г. юни 2015 г. март 2015 г. 28
9 3 септември 2015 г. 9 септември 2015 г. 13 октомври 2015 г. юли 2015 г. юни 2015 г. 35
10 8 октомври 2015 г. 14 октомври 2015 г. 10 ноември 2015 г. август 2015 г. юни 2015 г. 28
11 5 ноември 2015 г. 11 ноември 2015 г. 8 декември 2015 г. септември 2015 г. юни 2015 г. 28
12 3 декември 2015 г. 9 декември 2015 г. 12 януари 2016 г. октомври 2015 г. септември 2015 г. 35

Calendars for the Eurosystem's regular tender operations

  • Events

  • Monetary policy

Данни за контакт за медиите