Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB objavlja okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015

10. junij 2013

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar, ki prikazuje Eurosistemova obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015.

Ob upoštevanju koledarja sej Sveta ECB (glej sporočilo ECB za javnost z dne 17. maja 2013) in okvirnega koledarja rednih avkcij Eurosistema (glej danes objavljeno sporočilo ECB za javnost) je okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015 naslednji:

Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2014

OI Seja Sveta ECB Začetek obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Konec obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem Dolžina obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (v dnevih)
1 9. januar 2014 15. januar 2014 11. februar 2014 november 2013 september 2013 28
2 6. februar 2014 12. februar 2014 11. marec 2014 december 2013 september 2013 28
3 6. marec 2014 12. marec 2014 8. april 2014 januar 2014 december 2013 28
4 3. april 2014 9. april 2014 13. maj 2014 februar 2014 december 2013 35
5 8. maj 2014 14. maj 2014 10. junij 2014 marec 2014 december 2013 28
6 5. junij 2014 11. junij 2014 8. julij 2014 april 2014 marec 2014 28
7 3. julij 2014 9. julij 2014 12. avgust 2014 maj 2014 marec 2014 35
8 7. avgust 2014 13. avgust 2014 9. september 2014

junij 2014

marec 2014 28
9 4. september 2014 10. september 2014 7. oktober 2014 julij 2014 junij 2014 28
10 2. oktober 2014 8. oktober 2014 11. november 2014 avgust 2014 junij 2014 35
11 6. november 2014 12. november 2014 9. december 2014 september 2014 junij 2014 28
12 4. december 2014 10. december 2014 13. januar 2015 oktober 2014 september 2014 35

Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2015

OI Seja Sveta ECB Začetek obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv

Konec obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv

Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem Dolžina obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (v dnevih)
1 8. januar 2015 14. januar 2015 10. februar 2015 november 2014 september 2014 28
2 5. februar 2015 11. februar 2015 10. marec 2015 december 2014 september 2014 28
3 5. marec 2015 11. marec 2015 7. april 2015 januar 2015 december 2014 28
4 2. april 2015 8. april 2015 12. maj 2015 februar 2015 december 2014 35
5 7. maj 2015 13. maj 2015 9. junij 2015 marec 2015 december 2014 28
6 3. junij 2015 10. junij 2015 7. julij 2015 april 2015 marec 2015 28
7 2. julij 2015 8. julij 2015 11. avgust 2015 maj 2015 marec 2015 35
8 6. avgust 2015 12. avgust 2015 8. september 2015 junij 2015 marec 2015 28
9 3. september 2015 9. september 2015 13. oktober 2015 julij 2015 junij 2015 35
10 8. oktober 2015 14. oktober 2015 10. november 2015 avgust 2015 junij 2015 28
11 5. november 2015 11. november 2015 8. december 2015 september 2015 junij 2015 28
12 3. december 2015 9. december 2015 12. januar 2016 oktober 2015

september 2015

35

Calendars for the Eurosystem's regular tender operations

  • Events

  • Monetary policy

Stiki za medije