Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådets yttrande om utnämning av en ny ledamot till direktionen

3 mars 2011

Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Peter Praet, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet, kommer beslut om utnämningen att fattas av Europeiska rådet genom omröstning bland deras medlemmar från euroområdet.

ECB:s yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning , finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media