INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā

2011. gada 3. martā

Šīsdienas sanāksmē Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma atzinumu saistībā ar Eiropas Savienības Padomes ieteikumu par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

Padomei nav iebildumu pret piedāvāto kandidātu Pēteri Pretu (Peter Praet), kas ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā.

Pēc Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas lēmumu par iecelšanu amatā pieņems Eiropadome, balsojot locekļiem, kuri pārstāv euro zonas valstis.

ECB Padomes atzinums, kas tuvākajā laikā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās ir pieejams ECB interneta lapā.

Legal framework

Kontaktinformācija presei