Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston lausunto uuden jäsenen nimittämisestä EKP:n johtokuntaan

3.3.2011

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tämänpäiväisessä kokouksessaan antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta Peter Praetin valitsemista tehtävään. Peter Praetilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, Eurooppa-neuvosto päättää nimityksestä. Äänestykseen osallistuvat euroalueen maiden edustajat.

EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Legal framework

Yhteyshenkilöt