Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

6 юни 2007 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Минималният лихвен процент на заявката на Еуросистемата по основните операции по рефинансиране се повишава с 25 базисни пункта до 4,00%, считано от 13 юни 2007 г., когато ще бъде договорена нова основна операция.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 5,00%, считано от 13 юни 2007 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 3,00%, считано от 13 юни 2007 г.

Президентът на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско лятно време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Данни за контакт за медиите