Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2007. gada 6. jūnijā

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 4.00%), sākot ar operācijām, ko veiks 2007. gada 13. jūnijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 5.00%; spēkā ar 2007. gada 13. jūniju).
  3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 3.00%; spēkā ar 2007. gada 13. jūniju).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas vasaras laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei