Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

8 март 2007 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Минималният лихвен процент на заявката на Еуросистемата по основните операции по рефинансиране се повишава с 25 базисни пункта до 3.75%, считано от 14 март 2007 г., когато ще бъде договорена нова основна операция.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно средство се повишава с 25 базисни пункта до 4.75%, считано от 14 март 2007 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 2.75%, считано от 14 март 2007 г.

Президентът на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Данни за контакт за медиите