Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 mars 2007

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 3,75 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 14 mars 2007.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 4,75 %, gällande från den 14 mars 2007.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,75 %, gällande från den 14 mars 2007.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Kontakt för media