PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 augusti 2006

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 3,0 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 9 augusti 2006.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 4,0 %, gällande från den 9 augusti 2006.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,0 %, gällande från den 9 augusti 2006.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid).

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt för media